• صفحه اصلی
  • بررسی اثرات محیط زیستی انرژیهای پایدار (مطالعه موردی: انرژي‌هاي خورشیدی، باد و هیدروالکتریک)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1397022914368112227 بازدید : 2610 صفحه: 41 - 46

10.29252/.2.3.41

20.1001.1.26763060.1396.2.3.6.5

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط