• آخرین شماره
  5
  شماره5   سال 3 پاییز-زمستان 1397
  |
 • معرفي نشريه نشريه پژوهش و فناوری محيط زيست، مجلهء علمي پژوهشكده محيط زيست جهاد دانشگاهي است. اين نشريه به صورت دو فصلنامه و به زبان فارسي منتشر مي‌شود و از دريافت مقالات علمي– پژوهشي در زمينه هاي مختلف محيط زيست استقبال مي‌نمايد‌.


  • دسترسی آزاد مقاله

   بررسی وضعیت آسایش اقلیمی سایت موزه تاریخی و باستانی بویه املش در ارتباط با گردشگری
   محمدعلی رحیمی پور شیخانی نژاد فرزانه نصیری حبیب محمودی چناری هادی مدبری
   شماره5 , سال 3 , پاییز-زمستان 1397
   هدف اين مقاله ، شناخت توان آسايش زيست اقليمي ، راحتي بافت فضاي بيرون ساختماني و گردشي منطقه در طول ماههاي سال است كه به عنوان بخشي از يك پروژه تحقيقاتي و با هدف بهره برداري از سایت بویه املش و افزايش بازدهي اقتصادي به اجرا درآمده است . در این مقاله سعی شده است آسایش یا متن کامل خلاصه
   هدف اين مقاله ، شناخت توان آسايش زيست اقليمي ، راحتي بافت فضاي بيرون ساختماني و گردشي منطقه در طول ماههاي سال است كه به عنوان بخشي از يك پروژه تحقيقاتي و با هدف بهره برداري از سایت بویه املش و افزايش بازدهي اقتصادي به اجرا درآمده است . در این مقاله سعی شده است آسایش یا عدم آسایش انسان بر اساس مدل ها و شاخص های زیست اقلیمی از قبیل روش اوانز، بیکر(CP) ، دمای موثر(ET) و روش اولگي با استفاده از اطلاعات آماری ایستگاه اسپیلی طی سالهای 1370 تا 1390 در یک دوره 20ساله ارزیابی شود. نتایج حاصل از این مقاله باتوجه به شرايط محيطي نشان می دهد كه ماههاي مهر و اردیبهشت،خرداد، تیر،مرداد و شهریور دارای آسایش محیطی و بهترین زمان برای ورود گردشگر به منطقه مورد مطالعه می باشند، و در این مواقع از سال شرایط آسایشی دراین ناحیه تقریبا مهیاست. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   ارزیابی هیدرودینامیک و تغییرات مورفولوژی مصب رودخانه سفیدرود
   مرتضی کریمی جمال محمدولی سامانی
   شماره5 , سال 3 , پاییز-زمستان 1397
   تغییرات ژئومورفیک مناطق ساحلی کم¬عمق، همچون تالاب¬ها و مصب¬ها و سواحل، به‌شدت به توازن میان رسوب ورودي از آب‌های داخلی یا دریا و رسوب خروجی با سرمنشأ فرسایش ناشی از موج¬هاي بادي و جریان¬هاي جزرومدي وابسته است. در این تحقیق با استفاده از مدل MIKE21 الگوی جریان و رسوب در متن کامل خلاصه
   تغییرات ژئومورفیک مناطق ساحلی کم¬عمق، همچون تالاب¬ها و مصب¬ها و سواحل، به‌شدت به توازن میان رسوب ورودي از آب‌های داخلی یا دریا و رسوب خروجی با سرمنشأ فرسایش ناشی از موج¬هاي بادي و جریان¬هاي جزرومدي وابسته است. در این تحقیق با استفاده از مدل MIKE21 الگوی جریان و رسوب در مصب رودخانه سفیدرود مورد بررسی قرار گرفته و با بررسی تصاویر ماهواره‌ای LandSat به چگونگی تأثیرگذاری الگوی جریان، توزیع و انتقال رسوب و تغییرات تراز سطح آب دریای خزر بر روند تکامل دلتا و خط ساحلی پرداخته شده است. عواملی چون دبی و بار رسوب رودخانه و تراز سطح دریا، الگوی امواج و باد از جمله مهم‌ترین عوامل مؤثر در این تغییرات هستند. این مطالعه می¬تواند زمینه¬ای مناسب برای مدیریت صحیح جهت توسعه پایدار در این منطقه، در تظر گرفتن تمهیدات لازم جهت جلوگیری از خسارات ناشی از نوسانات بلندمدت دریای خزر و همچنین آگاهی کافی از وضعیت هیدرودینامیکی و رسوب رودخانه سفیدرود را در منطقه دلتای سفیدرود فراهم آورد. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   مطالعه¬ی تغییرات کاربری اراضی به کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی و تکنیک¬های سنجش از دور
   مریم  حقیقی خمامی مهرداد خانمحمدی محمد پناهنده مهسا عبدلی لاکتاسرائی
   شماره5 , سال 3 , پاییز-زمستان 1397
   بدون تردید مناطق حفاظت شده، پارک¬های ملی و به طور کلی زیستگاه های زیست کره، میراث های با ارزش طبیعی هر کشور محسوب می شوند. از این رو اطلاع از تغییرات آنها نقش اساسی در کیفیت مدیریت این مناطق دارد. سنجش از دور از جمله تکنولوژی های برتر و کارآمد در مدیریت منابع و بررسی تغ متن کامل خلاصه
   بدون تردید مناطق حفاظت شده، پارک¬های ملی و به طور کلی زیستگاه های زیست کره، میراث های با ارزش طبیعی هر کشور محسوب می شوند. از این رو اطلاع از تغییرات آنها نقش اساسی در کیفیت مدیریت این مناطق دارد. سنجش از دور از جمله تکنولوژی های برتر و کارآمد در مدیریت منابع و بررسی تغییرات زیست محیطی است. هدف از انجام این تحقیق آشکار سازی تغییرات کاربری/پوشش اراضی پارک ملی بوجاق استان گیلان در طی سال های 2000 تا 2017 می باشد. بدین منظور تصاویر سنجنده 〖ETM〗^+ ماهواره لندست 7 در سال 2000 و سنجنده OLI ماهواره لندست 8 در سال 2017 اخد گردید. بعد از اعمال پیش پردازش های لازم روی تصاویر، نقاط تعلیمی برای هر یک از طبقات کاربری به تعداد کافی و با پردازش مناسب انتخاب شد و با بهره گیری از روش طبقه بندی نظارت شده با الگوریتم حداکثر احتمال نقشه کاربری/پوشش اراضی منطقه تهیه شد. با استفاده از آزمون صحت کلی و آماره کاپا صحت نقشه های تولیدی با قابلیت متوسط تعیین گردید. نتایج تحقیق نشان داد مساحت بخش دریایی، پوشش علفی و پیکره آبی کاهش داشته اند و مساحت کاربری های کشاورزی، باتلاقی، انسان ساخت، درختی و بدون پوشش افزایش یافته اند. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   بررسی و مقایسه برخی روش های سبز رایج در تولید نانوذرات نقره
   سپیده حامدی سیدعباس شجاع الساداتی
   شماره5 , سال 3 , پاییز-زمستان 1397
   امروزه نیاز فزاینده ای به توسعه روش های مقرون به صرفه، با بازدهی بالا، غیر سمی و زیست سازگار برای ساخت نانوذرات فلزی وجود دارد. از این رو استفاده از روش های سبز جهت تولید نانوذرات مرسوم شده است. از میان نانوذرات فلزی، نانوذره نقره به دلیل دارا بودن خواص درمانی از اهمیت متن کامل خلاصه
   امروزه نیاز فزاینده ای به توسعه روش های مقرون به صرفه، با بازدهی بالا، غیر سمی و زیست سازگار برای ساخت نانوذرات فلزی وجود دارد. از این رو استفاده از روش های سبز جهت تولید نانوذرات مرسوم شده است. از میان نانوذرات فلزی، نانوذره نقره به دلیل دارا بودن خواص درمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین در این مقاله روش های سبز پلی ساکارید، تالنز و زیستی مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد. در روش پلی ساکارید و تالنز از مواد بی خطر و غیر سمی نشاسته و بتا دی گلوکز (به عنوان پایدارکننده و احیاگر) و در روش زیستی از توده سلولی و صافیده قارچ فوزاریوم اکسیسپوروم استفاده شد. تصاویر SEM و طیف جذب UV-vis نانو ذرات ساخت شده از سه روش بالا، نشان داد که روش پلی ساکارید به تولید نانوذرات با اندازه کوچکتر و بهره دهی بالاتر منجر می شود. همچنین به دلیل نقش مهم آنزیم نیترات رداکتاز وابسته به NADH در تولید خارج سلولی نانوذرات نقره، سنجش فعالیت این آنزیم در مدت رشد قارچ فوزاریوم با روش رنگ سنجی هارلی در دستور کار قرار گرفت. نتایج بر تغییر قابل توجه فعالیت آنزیم در مدت رشد نسبت به تغییرات وزن خشک سلولی در همین مدت دلالت دارد. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   ارزيابي راندمان روش هاي تالنز ، پلي ساکاريد و میکروبی در توليد نانو ذرات نقره
   سیده معصومه قاسمی نژاد
   شماره5 , سال 3 , پاییز-زمستان 1397
   يکي از جنبه هاي مهم کاربرد نانوفناوري، گسترش فرايندهاي پايا و سازگار با محيط زيست براي توليد نانوذرات فلزي مي¬باشد. از اين رو استفاده از روش¬هاي سبز جهت توليد نانوذرات نقره مرسوم شده است. بنابراين در اين پژوهش روش¬هاي سبز پلي ساکاريد، پلی ساکارید اصلاح شده، تالنز و ميکر متن کامل خلاصه
   يکي از جنبه هاي مهم کاربرد نانوفناوري، گسترش فرايندهاي پايا و سازگار با محيط زيست براي توليد نانوذرات فلزي مي¬باشد. از اين رو استفاده از روش¬هاي سبز جهت توليد نانوذرات نقره مرسوم شده است. بنابراين در اين پژوهش روش¬هاي سبز پلي ساکاريد، پلی ساکارید اصلاح شده، تالنز و ميکروبي جهت توليد اين نانوذرات مورد بررسي و مقايسه قرار مي¬گيرد. در روش میکروبی از صافيده قارچ فوزاريوم اکسيسپوروم و در سه روش دیگر از نشاسته و بتا دي گلوکز به ترتيب به عنوان پايدارکننده و احياگر استفاده شد. نتایج تصاوير SEM و طيف جذب UV-vis و DLS نانوذرات ساخته شده از چهار روش بالا نشان داد که روش پلي ساکاريد به توليد نانوذرات با اندازه کوچکتر(20نانومتر) ،پایداری بیشتر (دو ماه)، بهره دهي بالاتر و توزیع اندازه بهتر منجر مي¬شود. همچنین تصویر TEM نشان دهنده آن است که شکل این ذرات کروی است. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   مطالعه ی تغییرات کاربری اراضی به کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی و تکنیک‌های سنجش از دور
   مهرداد  خان‌محمدی مریم  حقیقی خمامی محمد پناهنده
   شماره5 , سال 3 , پاییز-زمستان 1397
   بدون تردید مناطق حفاظت شده، پارک¬های ملی و به‌طور کلی زیستگاه‌های زیست کره، میراث‌های با ارزش طبیعی هر کشور محسوب می‌شوند. از این‌رو اطلاع از تغییرات آن‌ها نقش اساسی در کیفیت مدیریت این مناطق دارد. سنجش از دور از جمله تکنولوژی‌های برتر و کارآمد در مدیریت منابع و بررسی ت متن کامل خلاصه
   بدون تردید مناطق حفاظت شده، پارک¬های ملی و به‌طور کلی زیستگاه‌های زیست کره، میراث‌های با ارزش طبیعی هر کشور محسوب می‌شوند. از این‌رو اطلاع از تغییرات آن‌ها نقش اساسی در کیفیت مدیریت این مناطق دارد. سنجش از دور از جمله تکنولوژی‌های برتر و کارآمد در مدیریت منابع و بررسی تغییرات زیست محیطی است. هدف از انجام این تحقیق آشکار‌سازی تغییرات کاربری/پوشش اراضی پارک ملی بوجاق استان گیلان در طی سال‌های 2000 تا 2017 می‌باشد. بدین منظور تصاویر سنجنده +‌ETM ماهواره لندست 7 در سال 2000 و سنجنده OLI ماهواره لندست 8 در سال 2017 اخد گردید. بعد از اعمال پیش پردازش‌های لازم روی تصاویر، نقاط تعلیمی برای هر یک از طبقات کاربری به تعداد کافی و با پردازش مناسب انتخاب شد و با بهره‌گیری از روش طبقهبندی نظارت شده با الگوریتم حداکثر احتمال نقشه کاربری/پوشش اراضی منطقه تهیه شد. با استفاده از آزمون صحت کلی و آماره کاپا صحت نقشه‌های تولیدی با قابلیت متوسط تعیین گردید. نتایج تحقیق نشان داد مساحت بخش دریایی، پوشش علفی و پیکره آبی کاهش داشته‌اند و مساحت کاربری‌های کشاورزی، باتلاقی، انسان ساخت، درختی و بدون پوشش افزایش یافته‌اند. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   شبیه‌سازی عددی اثر واگرایی دیواره و شیب کف معکوس بر مشخصات جهش هیدرولیکی با استفاده از نرم‌افزار FLOW3D
   امیر  کاسی کوزانی محمد حسین  کریمی پاشاکی مرتضی کریمی
   شماره5 , سال 3 , پاییز-زمستان 1397
   يكي از سازه‌هاي متداول جهت استهلاك انرژي جريان‌هاي پر سرعت، حوضچه آرامش مي‌باشد كه از ميان هندسه‌هاي مختلف قابل استفاده، حوضچه‌هاي آرامش واگرا با شیب کف معکوس داراي عملكرد هيدروليكي مناسب‌تر و هزينه ساخت كمتر مي‌باشند. در اين تحقيق قابليت مدل‌سازي عددي پرش هيدروليكي واگ متن کامل خلاصه
   يكي از سازه‌هاي متداول جهت استهلاك انرژي جريان‌هاي پر سرعت، حوضچه آرامش مي‌باشد كه از ميان هندسه‌هاي مختلف قابل استفاده، حوضچه‌هاي آرامش واگرا با شیب کف معکوس داراي عملكرد هيدروليكي مناسب‌تر و هزينه ساخت كمتر مي‌باشند. در اين تحقيق قابليت مدل‌سازي عددي پرش هيدروليكي واگرا بر روی شیب کف معکوس با استفاده از نرم‌افزار Flow3D مورد ارزیابی قرار گرفته است. داده‌هاي مدل آزمايشگاهي در زواياي واگرايي 5 و 10درجه در شیب‌های کف معکوس 3/1، 35/2، 2/3 و 57/4 درجه به‌علاوه جهش هیدرولیکی کلاسیک مورد استفاده قرار گرفت. مقایسه نتایج خروجی مدل شبیه‌سازی و داده‌های آزمایشگاهی نشان داد كه مدل مقادير پروفيل‌هاي سطح آب، طول پرش و مقادير حداكثر سرعت در عمق را با دقت خوبی نشان مي‌دهد‌. نتايج مربوط به پروفيل سطح آب حاكي از آن است كه خطاي نسبي متوسط مقادير عمق آب به‌دست آمده از مدل عددي و مقادير اندازه‌گيري شده تقريبا 15 درصد مي‌باشد. پروفيل‌هاي سرعت نيز تطابق خوبي با داده‌هاي اندازه‌گيري شده داشتند. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   ارزیابی هیدرودینامیک و تغییرات مورفولوژی مصب رودخانه سفیدرود
   جمال محمد  ولی سامانی
   شماره5 , سال 3 , پاییز-زمستان 1397
   تغییرات ژئومورفیک مناطق ساحلی کم¬عمق، همچون تالاب¬ها و مصب¬ها و سواحل، به‌شدت به توازن میان رسوب ورودي از آب‌های داخلی یا دریا و رسوب خروجی با سرمنشأ فرسایش ناشی از موج¬هاي بادي و جریان¬هاي جزرومدي وابسته است. در این تحقیق با استفاده از مدل MIKE21 الگوی جریان و رسوب در متن کامل خلاصه
   تغییرات ژئومورفیک مناطق ساحلی کم¬عمق، همچون تالاب¬ها و مصب¬ها و سواحل، به‌شدت به توازن میان رسوب ورودي از آب‌های داخلی یا دریا و رسوب خروجی با سرمنشأ فرسایش ناشی از موج¬هاي بادي و جریان¬هاي جزرومدي وابسته است. در این تحقیق با استفاده از مدل MIKE21 الگوی جریان و رسوب در مصب رودخانه سفیدرود مورد بررسی قرار گرفته و با بررسی تصاویر ماهواره‌ای LandSat به چگونگی تأثیرگذاری الگوی جریان، توزیع و انتقال رسوب و تغییرات تراز سطح آب دریای خزر بر روند تکامل دلتا و خط ساحلی پرداخته شده است. عواملی چون دبی و بار رسوب رودخانه و تراز سطح دریا، الگوی امواج و باد از جمله مهم‌ترین عوامل مؤثر در این تغییرات هستند. این مطالعه می¬تواند زمینه¬ای مناسب برای مدیریت صحیح جهت توسعه پایدار در این منطقه، در تظر گرفتن تمهیدات لازم جهت جلوگیری از خسارات ناشی از نوسانات بلندمدت دریای خزر و همچنین آگاهی کافی از وضعیت هیدرودینامیکی و رسوب رودخانه سفیدرود را در منطقه دلتای سفیدرود فراهم آورد. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   تعیین الگوی مکان‌یابی نیروگاه‌ زباله‌سوز شهری
   صدف  فیضی مهدی  عالی‌پور محمدعلی رحیمی پور شیخانی نژاد
   شماره5 , سال 3 , پاییز-زمستان 1397
   امروزه خطرات محیط‌زیستی ناشی از عدم مدیریت صحیح پسماند یکی از مشکلات اساسی کشور است. از این‌رو نیاز به توسعه‌ی سیستم مدیریت پسماند و ورود تکنولوژی‌های جدید و پیشرفته ضروری است. دفع پسماند به روش سوزاندن از روش‌های موثر در امر امحاء پسماند است. به‌کارگیری زباله‌سوزها برخ متن کامل خلاصه
   امروزه خطرات محیط‌زیستی ناشی از عدم مدیریت صحیح پسماند یکی از مشکلات اساسی کشور است. از این‌رو نیاز به توسعه‌ی سیستم مدیریت پسماند و ورود تکنولوژی‌های جدید و پیشرفته ضروری است. دفع پسماند به روش سوزاندن از روش‌های موثر در امر امحاء پسماند است. به‌کارگیری زباله‌سوزها برخلاف روش دفن به مراقبت‌های طولانی مدت پس از عملیات دفع نیاز ندارد و همواره امکان استحصال انرژی از آن مورد توجه است. از معایب اصلی این روش انتشار آلاینده‌های هوا از دودکش زباله‌سوزها و مدیریت زائدات باقی‌مانده نظیر خاکستر است. بنابراین انتخاب یک مکان مناسب برای احداث نیروگاه زباله‌سوز شهری، با شناسایی و در نظر گرفتن عوامل درگیر و موثر همانند فاکتورهای محیط‌زیستی، اقتصادی و اجتماعی به بهره‌مندی بیشتر از مزایای آن، کاهش هزینه‌ها و رفع نارضایتی جامعه می‌انجامد. در این مقاله با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای، جستجوی دستورالعمل‌های معتبر جهانی و مقالات مرتبط در پایگاه‌های اطلاعاتی به معرفی و مقایسه‌ی معیارهای ذکر شده برای مکان‌یابی نیروگاه زباله‌سوز شهری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گام‌های طرح‌ریزی یک مجموعه جامع مدیریت پسماند پرداخته شده است. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   بررسی وضعیت آسایش اقلیمی سایت موزه تاریخی و باستانی بویه املش در ارتباط با گردشگری
   فرزانه نصیری حبیب محمودی چناری هادی مدبری سپیده حامدی
   شماره5 , سال 3 , پاییز-زمستان 1397
   هدف اين مقاله‌، شناخت توان آسايش زيست اقليمي‌، راحتي بافت فضاي بيرون ساختماني و گردشي منطقه در طول ماه‌هاي سال است كه به‌عنوان بخشي از يك پروژه تحقيقاتي و با هدف بهره‌برداري از سایت بویه املش و افزايش بازدهي اقتصادي به اجرا درآمده است .در این مقاله سعی شده است آسایش یا متن کامل خلاصه
   هدف اين مقاله‌، شناخت توان آسايش زيست اقليمي‌، راحتي بافت فضاي بيرون ساختماني و گردشي منطقه در طول ماه‌هاي سال است كه به‌عنوان بخشي از يك پروژه تحقيقاتي و با هدف بهره‌برداري از سایت بویه املش و افزايش بازدهي اقتصادي به اجرا درآمده است .در این مقاله سعی شده است آسایش یا عدم آسایش انسان بر‌اساس مدل‌ها و شاخص‌های زیست اقلیمی از قبیل روش اوانز، بیکر (CP)‌، دمای موثر (ET) و روش اولگي با استفاده از اطلاعات آماری ایستگاه اسپیلی طی سال‌های 1370 تا 1390 در یک دوره 20 ساله ارزیابی شود. نتایج حاصل از این مقاله با توجه به شرايط محيطي نشان می‌دهد كه ماه‌هاي مهر و اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریور دارای آسایش محیطی و بهترین زمان برای ورود گردشگر به منطقه مورد مطالعه می‌باشند، و در این مواقع از سال شرایط آسایشی در این ناحیه تقریبا مهیاست. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   بررسی و مقایسه برخی روش‌های سبز رایج در تولید نانوذرات نقره
   سید عباس  شجاع الساداتی سیده معصومه قاسمی نژاد
   شماره5 , سال 3 , پاییز-زمستان 1397
   امروزه نیاز فزایندهای به توسعه روش‌های مقرون به‌صرفه، با بازدهی بالا، غیر‌سمی و زیست سازگار برای ساخت نانوذرات فلزی وجود دارد. از این‌رو استفاده از روش های سبز جهت تولید نانوذرات مرسوم شده است. از میان نانوذرات فلزی، نانوذره نقره به‌دلیل دارا بودن خواص درمانی از اهمیت و متن کامل خلاصه
   امروزه نیاز فزایندهای به توسعه روش‌های مقرون به‌صرفه، با بازدهی بالا، غیر‌سمی و زیست سازگار برای ساخت نانوذرات فلزی وجود دارد. از این‌رو استفاده از روش های سبز جهت تولید نانوذرات مرسوم شده است. از میان نانوذرات فلزی، نانوذره نقره به‌دلیل دارا بودن خواص درمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین در این مقاله روش‌های سبز پلی‌ساکارید، تالنز و زیستی مورد بررسی و مقایسه قرار می‌گیرد. در روش پلی‌ساکارید و تالنز از مواد بی خطر و غیر‌سمی نشاسته و بتا دی‌گلوکز (به‌عنوان پایدارکننده و احیاگر) و در روش زیستی از توده سلولی و صافیده قارچ فوزاریوم اکسیسپوروم استفاده شد. تصاویر SEM و طیف جذب UV-vis نانو ذرات ساخت شده از سه روش بالا، نشان داد که روش پلی‌ساکارید به تولید نانوذرات با اندازه کوچکتر و بهره‌دهی بالاتر منجر می‌شود. همچنین به‌دلیل نقش مهم آنزیم نیترات رداکتاز وابسته به NADH در تولید خارج سلولی نانوذرات نقره، سنجش فعالیت این آنزیم در مدت رشد قارچ فوزاریوم با روش رنگ‌سنجی هارلی در دستور کار قرار گرفت. نتایج نشان داد، تغییرات وزن خشک سلولی بر فعالیت آنزیمی تاثیر دارد. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   ارزيابي راندمان روش هاي تالنز، پليساکاريد و میکروبی در توليد نانوذرات نقره
   شماره5 , سال 3 , پاییز-زمستان 1397
   يکي از جنبه‌هاي مهم کاربرد نانوفناوري، گسترش فرايندهاي پايا و سازگار با محيط زيست براي توليد نانوذرات فلزي مي باشد. از اين‌رو استفاده از روش هاي سبز جهت توليد نانوذرات نقره مرسوم شده است. بنابراين در اين پژوهش روش هاي سبز پلي‌ساکاريد، پلی‌ساکارید اصلاح شده، تالنز و ميکر متن کامل خلاصه
   يکي از جنبه‌هاي مهم کاربرد نانوفناوري، گسترش فرايندهاي پايا و سازگار با محيط زيست براي توليد نانوذرات فلزي مي باشد. از اين‌رو استفاده از روش هاي سبز جهت توليد نانوذرات نقره مرسوم شده است. بنابراين در اين پژوهش روش هاي سبز پلي‌ساکاريد، پلی‌ساکارید اصلاح شده، تالنز و ميکروبي جهت توليد اين نانوذرات مورد بررسي و مقايسه قرار مي گيرد. در روش های پلی ساکارید و تالنز از نشاسته و بتا دي‌گلوکز به ترتيب به‌عنوان پايدارکننده و احياگر استفاده شد. در روش بیولوژیکی، بیوماس و صافیده قارچ فوزاریوم اکسیسپوروم جهت سنتز نانو ذرات بکار گرفته شدند. نتایج تصاوير SEM و طيف جذب UV-vis و DLS نانوذرات ساخته شده از چهار روش بالا نشان داد که روش پلي‌ساکاريد به توليد نانوذرات با اندازه کوچکتر (20نانومتر)‌، پایداری بیشتر (دو ماه)، بهر‌ه‌دهي بالاتر و توزیع اندازه بهتر منجر مي شود. همچنین تصویر TEM نشان دهنده آن است که شکل این ذرات کروی است. جزييات مقاله
 • محورهای موضوعی
  اقتصاد محیط زیست ,  اکوتوریسم ,  اکولوژی حیات وحش ,  اکولوژی شهری ,  آلودگی خاک و آب با فلزات سنگین ,  آلودگی صوتی ,  آلودگی منابع آب ,  آلودگی هوا ,  آمایش سرزمین ,  ایمنی بهداشت و محیط زیست(HSE) ,  آموزش محیط زیست ,  برنامه ریزی؛ آموزش و مدیریت محیط زیست ,  برنامه ریزی شهری و محلی ,  برنامه ریزی و طراحی منظر ,  پایداری اکوسیستم ها ,  پایداری محیطی ,  تکنولوژی آب و فاضلاب ,  جغرافیای طبیعی ,  جنگلها و منابع طبیعی ,  خاکشناسی ,  سنجش از دور و جغرافیای زیستی ,  طراحی منظر پایدار ,  طراحی منظر شهری و محیطی ,  محیط زیست جانوری ,  محیط زیست شهری ,  محیط زیست و انرژی ,  مدیریت سوانح طبیعی ,  مدیریت و تکنولوژی مواد زائد ,  مهندسی بهداشت محیط ,  مهندسی شیمی (آلودگیهای محیط زیست) ,  مهندسی محیط زیست ,  مواد زائد جامد ,  ارزیابی اثرات زیست محیطی ,