• صفحه اصلی
  • بررسی اثرات زيست محيطي توليد پسته با روش ارزيابي چرخه حيات، مطالعه موردي: شهرستان رفسنجان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202008168633 بازدید : 1430 صفحه: 93 - 102

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط