• صفحه اصلی
  • ارزیابی و تحلیل اثرات محیط‌زیستی خیابان‌های شهری با استفاده از مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره، مطالعه موردی: خیابان 58 متری اراک

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202008168629 بازدید : 1581 صفحه: 61 - 70

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط