ا

 • اخوان.رضا الگوی پراکنش درختان و رقابت آشکوب‌ها در مراحل تحولی جنگل در توده‌های آمیخته گیلان [ دوره5, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • استوار.فریبا تعیین منعقد کننده بهینه جهت تصفیه شیمیایی فاضلاب الیاف‌دار خروجی کارخانجات چوب و کاغذ [ دوره1, شماره 1 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • استوار.فریبا بررسی تصفیه‌پذیری فاضلاب خمیروکاغذ با استفاده از روش تصفیه ترکیبی اولترافیلتراسیون و فنتون [ دوره2, شماره 3 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • استوار.فریبا بررسی توانایی حذف رنگینه کاتیونی متیلن بلو در نمونه‌های آبی با استفاده از پلیمرهای سنتزی [ دوره2, شماره 3 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • استوار.فریبا بررسی توانایی تخریب و حذف رنگزاهای مختلف با استفاده از نانوذرات کلوئیدی نقره [ دوره3, شماره 4 - بهار - تابستان سال 1397]
 • استوار.فریبا بازیابی منعقدکننده از لجن تصفیه‌خانه‌ی آب به روش هضم اسیدی [ دوره3, شماره 4 - بهار - تابستان سال 1397]
 • استوار.فریبا مطالعه مروری روش‌های حذف آرسنیک از منابع آبی [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • استوار.فریبا مروری بر رنگینه های صنعتی پرکاربرد و روشهای حذف آنها از آب و فاضلاب [ دوره5, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1399]
 • اکبری.ابراهیم بررسی و پیش‌بینی تغییرات پوشش جنگل‌ها با استفاده از طبقه‌بندی شیءگرا فازی تصاویر ماهواره‌ای و زنجیره مارکوف، مطالعه موردی‌: شهرستان رومشکان [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • امین شرعی.فرهام بررسی اثرات محیط زیستی انرژیهای پایدار (مطالعه موردی: انرژي‌هاي خورشیدی، باد و هیدروالکتریک) [ دوره2, شماره 3 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • امینی.کورش واکاوی چالش های اجتماعی و فرهنگی احداث سد در مناطق روستایی متأثر؛ مطالعه موردی: سد داریان هورامان [ دوره5, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1399]
 • انتظاری.علیرضا مدل‌سازی پیوند بین خشکسالی، تعداد روزهای بارانی و تبخیر و تعرق در استان فارس [ دوره5, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1399]
 • انصاری.امیر ارزیابی و تحلیل اثرات محیط‌زیستی خیابان‌های شهری با استفاده از مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره، مطالعه موردی: خیابان 58 متری اراک [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]

آ

 • آذری.طاهره کاربست مدل دراستیک در بررسی روند توسعه صنعتی دشت ساری با تاثیر بر آلودگی زیست محیطی [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]

ب

 • بازارگرد.زینب بررسی مدیریت پسماندهای خانه‌های بهداشت روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت [ دوره2, شماره 2 - بهار - تابستان سال 1396]
 • باعقیده.محمد مدل‌سازی پیوند بین خشکسالی، تعداد روزهای بارانی و تبخیر و تعرق در استان فارس [ دوره5, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1399]
 • بیدوا.سید سجاد بررسی زیست محیطی صنعت خودرو‌سازی و راه‌های کاهش آلودگی‌های آن [ دوره3, شماره 4 - بهار - تابستان سال 1397]
 • بیگدلو.سعیده بررسی مقدار و ترکیب نخاله‌های ساختمانی کلانشهر کرج [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]

پ

 • پارسا.مهران استفاده از ماکروجلبک ها بعنوان منبع زیست توده برای تولید انرژی های تجدیدپذیر [ دوره2, شماره 2 - بهار - تابستان سال 1396]
 • پارسا.مهران مروری بر آلودگی های نفتی در دریای خزر [ دوره2, شماره 3 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • پازکی.مریم استفاده از ماکروجلبک ها بعنوان منبع زیست توده برای تولید انرژی های تجدیدپذیر [ دوره2, شماره 2 - بهار - تابستان سال 1396]
 • پناهنده.محمد استفاده از میکروارگانیسمها در پاکسازی زیستی فلزات سنگین موجود در خاک [ دوره1, شماره 1 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • پناهنده.محمد بررسی روند تباهی زیستگاهی و از هم گسیختگی در منطقه حفاظت شده لیسار بر اساس رهیافت اکولوژی سیمای سرزمین [ دوره3, شماره 4 - بهار - تابستان سال 1397]
 • پناهنده.محمد مطالعه ی تغییرات کاربری اراضی به کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی و تکنیک‌های سنجش از دور [ دوره3, شماره 5 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • پناهنده.محمد بررسی تخریب کاربری اراضی جنگلی در اثر احداث سد با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره‌ای [ دوره5, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • پناهنده.مریم مقایسه تغییرات دو سم هینوزان و بوتاکلر در منابع آب زیرزمینی استان گیلان [ دوره2, شماره 2 - بهار - تابستان سال 1396]
 • پناهنده.مریم مروري بر ارزیابی و مديريت ریسک اکولوژیک گیاهان مهاجم [ دوره2, شماره 2 - بهار - تابستان سال 1396]
 • پناهنده.مریم روند توسعه ارزیابی ریسک اکولوژیک منطقه ای [ دوره2, شماره 3 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • پنداشته.علیرضا بررسی تصفیه‌پذیری فاضلاب خمیروکاغذ با استفاده از روش تصفیه ترکیبی اولترافیلتراسیون و فنتون [ دوره2, شماره 3 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • پوربابائی.حسن بررسی الگوی پراکنش مکانی با استفاده از دو روش فاصله ای و کوادراتی در مناطق تحت تاثیر تفرج در زاگرس [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • پوربابائی.حسن الگوی پراکنش درختان و رقابت آشکوب‌ها در مراحل تحولی جنگل در توده‌های آمیخته گیلان [ دوره5, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • پورموسی شیخعلی کلایه. هادی بررسی تراکم و تنوع گونه‌ای پرندگان تالاب بین المللی امیرکلایه طی دوره 10 ساله (1386-1395)، بر اساس سرشماری زمستانه [ دوره5, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1399]

ت

 • تمدنی جهرمی.سعید بازیافت آب پنیر، رهیافت مناسب جلوگیری از آسیب های محیط زیست [ دوره5, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1399]
 • تن زاده.جینا استفاده از میکروارگانیسمها در پاکسازی زیستی فلزات سنگین موجود در خاک [ دوره1, شماره 1 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • توکلی.محدثه بررسی توانایی تخریب و حذف رنگزاهای مختلف با استفاده از نانوذرات کلوئیدی نقره [ دوره3, شماره 4 - بهار - تابستان سال 1397]
 • توکلی.محدثه بررسی حذف رنگ کنگورد از پساب های صنعتی با استفاده از روش جذب سطحی [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • توکلی.محدثه ارزیابی جاذبهای طبیعی در تصفیه آب و فاضلاب [ دوره5, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1399]

ج

 • جانعلی پور.میلاد برآورد سطح زیرکشت گندم دیم با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنتينل2 (مطالعه موردی: منطقه سجاسرود شهرستان خدابنده استان زنجان) [ دوره5, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1399]
 • جلیل زاده.هامون مروری بر آلودگی های نفتی در دریای خزر [ دوره2, شماره 3 - پاییز - زمستان سال 1396]

ح

 • حامدی.سپیده بررسی و مقایسه برخی روش‌های سبز رایج در تولید نانوذرات نقره [ دوره3, شماره 5 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • حسن زاده.مرضیه بررسی توانایی حذف رنگینه کاتیونی متیلن بلو در نمونه‌های آبی با استفاده از پلیمرهای سنتزی [ دوره2, شماره 3 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • حسن زاده.مرضیه بررسی زیست محیطی صنعت خودرو‌سازی و راه‌های کاهش آلودگی‌های آن [ دوره3, شماره 4 - بهار - تابستان سال 1397]
 • حسن زاده.مرضیه مطالعه مروری روش‌های حذف آرسنیک از منابع آبی [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • حسن زاده.مرضیه مروری بر رنگینه های صنعتی پرکاربرد و روشهای حذف آنها از آب و فاضلاب [ دوره5, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1399]
 • حسینخانی.مریم ارزیابی و تحلیل اثرات محیط‌زیستی خیابان‌های شهری با استفاده از مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره، مطالعه موردی: خیابان 58 متری اراک [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • حقیقی خمامی.مریم کاربرد روشFuzzy AHP در پهنه‌بندی خطر زمین لغزش در محیط GIS مطالعه موردی: حوضه آبخیز امامزاده ابراهیم [ دوره1, شماره 1 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • حقیقی خمامی.مریم ارزیابی ریسک محیط زیستی احداث اسکله بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی با استفاده از تلفیق روش‌های AHP، TOPSIS [ دوره2, شماره 2 - بهار - تابستان سال 1396]
 • حقیقی خمامی.مریم مطالعه ی تغییرات کاربری اراضی به کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی و تکنیک‌های سنجش از دور [ دوره3, شماره 5 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • حقیقی خمامی.مریم بازیافت آب پنیر، رهیافت مناسب جلوگیری از آسیب های محیط زیست [ دوره5, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1399]
 • حقیقی خمامی.مریم مقایسه روش های طبقه بندی ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی مصنوعی در تهیه ی نقشه کاربری اراضی (مطالعه موردی: پارک ملی بوجاق) [ دوره5, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1399]

خ

 • خان‌محمدی.مهرداد مطالعه ی تغییرات کاربری اراضی به کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی و تکنیک‌های سنجش از دور [ دوره3, شماره 5 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • خدابخشی پور.محسن ارزیابی فنی و زیست محیطی تولید بیوگاز از بقایای کشاورزی (کلش برنج) [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • خدابخشی پور.مهسا ارزیابی فنی و زیست محیطی تولید بیوگاز از بقایای کشاورزی (کلش برنج) [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • خسرویان.مریم مدل‌سازی پیوند بین خشکسالی، تعداد روزهای بارانی و تبخیر و تعرق در استان فارس [ دوره5, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1399]
 • خیرخواه زرکش.میر مسعود بررسی روند تغییرات کاربری اراضی شهر ری با استفاده از داده های سنجش از دور [ دوره5, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1399]

د

 • درمانی کوهی.حسن تأثیر گیاه پونه (Mentha pulegium L.) بر عملکرد، ویژگی های لاشه و غلظت برخی از فراسنجه های خون در جوجه های گوشتی [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • درمانی کوهی.حسن تأثیر استفاده از پودر گیاه کامل شوید (Anethum graveolens) بر عملکرد، برخی فراسنجه های خونی و سیستم اسکلتی جوجه های گوشتی [ دوره5, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • دهقان زاده.هوشنگ بازیافت آب پنیر، رهیافت مناسب جلوگیری از آسیب های محیط زیست [ دوره5, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1399]
 • دهقان زاده.هوشنگ تأثیر استفاده از پودر گیاه کامل شوید (Anethum graveolens) بر عملکرد، برخی فراسنجه های خونی و سیستم اسکلتی جوجه های گوشتی [ دوره5, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1399]

ر

 • رازدار.بابک بررسی ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺳﺪﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش¬های ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه [ دوره5, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • رجایی.مریم بررسی اثرات زيست محيطي توليد پسته با روش ارزيابي چرخه حيات، مطالعه موردي: شهرستان رفسنجان [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • رحمانی نژاد.سید علی کاربرد ORP در صنعت تصفیه آب و فاضلاب [ دوره1, شماره 1 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • رحمانی.محمد کاربست مدل دراستیک در بررسی روند توسعه صنعتی دشت ساری با تاثیر بر آلودگی زیست محیطی [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • رحیمی پور شیخانی نژاد.محمدعلی بررسی وضعیت آسایش اقلیمی سایت موزه تاریخی و باستانی بویه املش در ارتباط با گردشگری [ دوره3, شماره 5 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • روانبخش سنگجویی.مکرم مروري بر ارزیابی و مديريت ریسک اکولوژیک گیاهان مهاجم [ دوره2, شماره 2 - بهار - تابستان سال 1396]
 • روانبخش سنگجویی.مکرم روند توسعه ارزیابی ریسک اکولوژیک منطقه ای [ دوره2, شماره 3 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • روستا. حسین پایش و تعیین حد آستانه‌ی پوشش سبز شهری مبتنی بر داده‌‌های لندست، مطالعه‌‌ی موردی: مناطق 1 و 6 شهر شیراز [ دوره5, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1399]
 • رهبر هاشمی.میرمسلم مقایسه تغییرات دو سم هینوزان و بوتاکلر در منابع آب زیرزمینی استان گیلان [ دوره2, شماره 2 - بهار - تابستان سال 1396]
 • رهبر هاشمی.میرمسلم تحليل آسيب‌پذيري منابع آب زيرزميني و آنالیز حساسیت مدل دراستیک با استفاده از روش‌های حذف نقشه و تک مولفه‌ای با استفاده از تکنیک مونت‌کارلو [ دوره3, شماره 4 - بهار - تابستان سال 1397]
 • ریعان محصصی. علی تأثیر استفاده از پودر گیاه کامل شوید (Anethum graveolens) بر عملکرد، برخی فراسنجه های خونی و سیستم اسکلتی جوجه های گوشتی [ دوره5, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • ریعان محصصی.علی تأثیر گیاه پونه (Mentha pulegium L.) بر عملکرد، ویژگی های لاشه و غلظت برخی از فراسنجه های خون در جوجه های گوشتی [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]

ز

 • زندی.رحمان بررسی و پیش‌بینی تغییرات پوشش جنگل‌ها با استفاده از طبقه‌بندی شیءگرا فازی تصاویر ماهواره‌ای و زنجیره مارکوف، مطالعه موردی‌: شهرستان رومشکان [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • زندی.رحمان مدل‌سازی پیوند بین خشکسالی، تعداد روزهای بارانی و تبخیر و تعرق در استان فارس [ دوره5, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1399]

س

 • سجودی.زینب تعیین رابطه کدورت آب (NTU) و کل مواد معلق (TSS) در آبیاری قطره‌ای [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • سرور.رحیم بررسی روند تغییرات کاربری اراضی شهر ری با استفاده از داده های سنجش از دور [ دوره5, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1399]

ش

 • شاهنظری.آرمان اولویت بندی فناوری های بازیابی انرژی از زباله جامد شهری (مطالعه موردی شهر مشهد) [ دوره5, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1399]
 • شجاع الساداتی. سید عباس بررسی و مقایسه برخی روش‌های سبز رایج در تولید نانوذرات نقره [ دوره3, شماره 5 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • شریعت.محمود بررسی روند تغییرات کاربری اراضی شهر ری با استفاده از داده های سنجش از دور [ دوره5, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1399]
 • شهابی.هژار بررسی و پیش‌بینی تغییرات پوشش جنگل‌ها با استفاده از طبقه‌بندی شیءگرا فازی تصاویر ماهواره‌ای و زنجیره مارکوف، مطالعه موردی‌: شهرستان رومشکان [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]

ص

 • صدیقی.بتول بررسی مدیریت پسماندهای خانه‌های بهداشت روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت [ دوره2, شماره 2 - بهار - تابستان سال 1396]
 • صوفیان.فرهاد بررسی وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان حوزه محیط‌زیست و سلامت در شهرداری کرج [ دوره5, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1399]

ض

 • ضمیرایی.زهرا بررسی کمی و کیفی پسماندهای تولید شده در صنایع فولاد [ دوره1, شماره 1 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • ضمیرایی.زهرا پسماندهای صنایع پتروشیمی و نحوه مدیریت آن [ دوره3, شماره 4 - بهار - تابستان سال 1397]

ط

 • طاهری آبکنار.کامبیز الگوی پراکنش درختان و رقابت آشکوب‌ها در مراحل تحولی جنگل در توده‌های آمیخته گیلان [ دوره5, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1399]

ع

 • عابدی.طوبی ارزش اقتصادی حفاظت از رودخانه به‌منظور تأمین پایداری آب (مطالعه موردی: رودخانه خالکائی ماسال، استان گیلان) [ دوره1, شماره 1 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • عابدین زاده.نیلوفر ارزیابی ریسک محیط زیستی احداث اسکله بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی با استفاده از تلفیق روش‌های AHP، TOPSIS [ دوره2, شماره 2 - بهار - تابستان سال 1396]
 • عابدین زاده.نیلوفر بررسی تصفیه‌پذیری فاضلاب خمیروکاغذ با استفاده از روش تصفیه ترکیبی اولترافیلتراسیون و فنتون [ دوره2, شماره 3 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • عابدین زاده.نیلوفر ارزیابی اثرات محیط زیستی احداث کارخانه فولاد [ دوره3, شماره 4 - بهار - تابستان سال 1397]
 • عابدین زاده.نیلوفر بررسی حذف رنگ کنگورد از پساب های صنعتی با استفاده از روش جذب سطحی [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • عاشورنیا.مهدی مقایسه تغییرات دو سم هینوزان و بوتاکلر در منابع آب زیرزمینی استان گیلان [ دوره2, شماره 2 - بهار - تابستان سال 1396]
 • عاشورنیا.مهدی تحليل آسيب‌پذيري منابع آب زيرزميني و آنالیز حساسیت مدل دراستیک با استفاده از روش‌های حذف نقشه و تک مولفه‌ای با استفاده از تکنیک مونت‌کارلو [ دوره3, شماره 4 - بهار - تابستان سال 1397]
 • عالی‌پور.مهدی تعیین الگوی مکان‌یابی نیروگاه‌ زباله‌سوز شهری [ دوره3, شماره 5 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • عباس زاده طهرانی.نادیا برآورد سطح زیرکشت گندم دیم با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنتينل2 (مطالعه موردی: منطقه سجاسرود شهرستان خدابنده استان زنجان) [ دوره5, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1399]
 • عبدالعظیمی.هادی پایش و تعیین حد آستانه‌ی پوشش سبز شهری مبتنی بر داده‌‌های لندست، مطالعه‌‌ی موردی: مناطق 1 و 6 شهر شیراز [ دوره5, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1399]
 • عبداللهی.سحر آشکارسازی و پیش‌بینی تغییرات سطح جنگل‌های استان گیلان با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و مدل ژئومد [ دوره5, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1399]
 • عبدلی لاکتاسرائی.مهسا مطالعه ی تغییرات کاربری اراضی به کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی و تکنیک‌های سنجش از دور [ دوره3, شماره 5 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • عبدلی لاکتاسرائی.مهسا مقایسه روش های طبقه بندی ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی مصنوعی در تهیه ی نقشه کاربری اراضی (مطالعه موردی: پارک ملی بوجاق) [ دوره5, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • عزیزی.ماندانا بررسی تخریب کاربری اراضی جنگلی در اثر احداث سد با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره‌ای [ دوره5, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • علمی.محمد رضا بررسی اثرات زيست محيطي توليد پسته با روش ارزيابي چرخه حيات، مطالعه موردي: شهرستان رفسنجان [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • عمرانی.قاسمعلی بررسی مقدار و ترکیب نخاله‌های ساختمانی کلانشهر کرج [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]

ف

 • فروتن.سارا بررسی روند تغییرات کاربری اراضی شهر ری با استفاده از داده های سنجش از دور [ دوره5, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1399]
 • فیضی.صدف تعیین الگوی مکان‌یابی نیروگاه‌ زباله‌سوز شهری [ دوره3, شماره 5 - پاییز - زمستان سال 1397]

ق

 • قاسمی نژاد.سیده معصومه ارزيابي راندمان روش هاي تالنز، پليساکاريد و میکروبی در توليد نانوذرات نقره [ دوره3, شماره 5 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • قنبری.فاطمه بررسی مدیریت پسماندهای خانه‌های بهداشت روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت [ دوره2, شماره 2 - بهار - تابستان سال 1396]
 • قنبری.فاطمه بررسی اثرات محیط زیستی انرژیهای پایدار (مطالعه موردی: انرژي‌هاي خورشیدی، باد و هیدروالکتریک) [ دوره2, شماره 3 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • قنبری.فاطمه ارزیابی اثرات محیط زیستی احداث کارخانه فولاد [ دوره3, شماره 4 - بهار - تابستان سال 1397]

ک

 • کاسی کوزانی.امیر شبیه‌سازی عددی اثر واگرایی دیواره و شیب کف معکوس بر مشخصات جهش هیدرولیکی با استفاده از نرم‌افزار FLOW3D [ دوره3, شماره 5 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • کاظم پور لارسری.مریم الگوی پراکنش درختان و رقابت آشکوب‌ها در مراحل تحولی جنگل در توده‌های آمیخته گیلان [ دوره5, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • کاظمی راد.لادن بررسی روند تغییر پارامترهای اقلیمی ایستگاه زنجان در دوره‌ی 2011-2030 میلادی [ دوره1, شماره 1 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • کاظمی راد.لادن تلفیق روش تصمیم‌گیری چند معیاره AHP و GIS در ارزیابی تناسب زمین [ دوره2, شماره 3 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • کتبه ئی مرادی.زهرا بازیافت آب پنیر، رهیافت مناسب جلوگیری از آسیب های محیط زیست [ دوره5, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1399]
 • کریم زاده.فتح اله مقایسه ی کاربرد ضایعات نانو و میکرو به عنوان منبع تامین کننده ی فلز روی در کشت هیدروپونیک خیار [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • کریمی پاشاکی. محمد حسین شبیه‌سازی عددی اثر واگرایی دیواره و شیب کف معکوس بر مشخصات جهش هیدرولیکی با استفاده از نرم‌افزار FLOW3D [ دوره3, شماره 5 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • کریمی.مرتضی ارزیابی هیدرودینامیک و تغییرات مورفولوژی مصب رودخانه سفیدرود [ دوره3, شماره 5 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • کیومرثی.حامد تأثیر گیاه پونه (Mentha pulegium L.) بر عملکرد، ویژگی های لاشه و غلظت برخی از فراسنجه های خون در جوجه های گوشتی [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • کیومرثی.حامد بازیافت آب پنیر، رهیافت مناسب جلوگیری از آسیب های محیط زیست [ دوره5, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1399]
 • کیومرثی.حامد تأثیر استفاده از پودر گیاه کامل شوید (Anethum graveolens) بر عملکرد، برخی فراسنجه های خونی و سیستم اسکلتی جوجه های گوشتی [ دوره5, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1399]

گ

م

 • محافظت کار.متین بررسی ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺳﺪﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش¬های ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه [ دوره5, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • محمدی گلنگش.محسن ارزیابی فنی و زیست محیطی تولید بیوگاز از بقایای کشاورزی (کلش برنج) [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • مدبری.هادی مقایسه تغییرات دو سم هینوزان و بوتاکلر در منابع آب زیرزمینی استان گیلان [ دوره2, شماره 2 - بهار - تابستان سال 1396]
 • مدبری.هادی تحليل آسيب‌پذيري منابع آب زيرزميني و آنالیز حساسیت مدل دراستیک با استفاده از روش‌های حذف نقشه و تک مولفه‌ای با استفاده از تکنیک مونت‌کارلو [ دوره3, شماره 4 - بهار - تابستان سال 1397]
 • مدبری.هادی بررسی وضعیت آسایش اقلیمی سایت موزه تاریخی و باستانی بویه املش در ارتباط با گردشگری [ دوره3, شماره 5 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • مدنی.ساجده مروري بر ارزیابی و مديريت ریسک اکولوژیک گیاهان مهاجم [ دوره2, شماره 2 - بهار - تابستان سال 1396]
 • مدنی.ساجده روند توسعه ارزیابی ریسک اکولوژیک منطقه ای [ دوره2, شماره 3 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • معین الدینی.مظاهر بررسی مقدار و ترکیب نخاله‌های ساختمانی کلانشهر کرج [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • مقدسی بروجنی.سحر مقایسه ی کاربرد ضایعات نانو و میکرو به عنوان منبع تامین کننده ی فلز روی در کشت هیدروپونیک خیار [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • مقدمی.شمیم تعیین منعقد کننده بهینه جهت تصفیه شیمیایی فاضلاب الیاف‌دار خروجی کارخانجات چوب و کاغذ [ دوره1, شماره 1 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • مقدمی.شمیم ارزیابی ریسک محیط زیستی احداث اسکله بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی با استفاده از تلفیق روش‌های AHP، TOPSIS [ دوره2, شماره 2 - بهار - تابستان سال 1396]
 • ملکیان.مهین بررسی اثرات زيست محيطي توليد پسته با روش ارزيابي چرخه حيات، مطالعه موردي: شهرستان رفسنجان [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • موسوی.سید احمد برآورد سطح زیرکشت گندم دیم با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنتينل2 (مطالعه موردی: منطقه سجاسرود شهرستان خدابنده استان زنجان) [ دوره5, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1399]
 • موسوی.سیدحسن بررسی مقدار و ترکیب نخاله‌های ساختمانی کلانشهر کرج [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • موسوی.سیدحسن بررسی وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان حوزه محیط‌زیست و سلامت در شهرداری کرج [ دوره5, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1399]
 • مهدویان آهق.سیده الهه بازیابی منعقدکننده از لجن تصفیه‌خانه‌ی آب به روش هضم اسیدی [ دوره3, شماره 4 - بهار - تابستان سال 1397]
 • میربلوکی.هانیه تعیین منعقد کننده بهینه جهت تصفیه شیمیایی فاضلاب الیاف‌دار خروجی کارخانجات چوب و کاغذ [ دوره1, شماره 1 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • میربلوکی.هانیه ارزیابی اثرات محیط زیستی احداث کارخانه فولاد [ دوره3, شماره 4 - بهار - تابستان سال 1397]
 • میربلوکی.هانیه بررسی ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺳﺪﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش¬های ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه [ دوره5, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • میرزا آقازاده.علی تأثیر گیاه پونه (Mentha pulegium L.) بر عملکرد، ویژگی های لاشه و غلظت برخی از فراسنجه های خون در جوجه های گوشتی [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • میرزایی.فرهاد تعیین رابطه کدورت آب (NTU) و کل مواد معلق (TSS) در آبیاری قطره‌ای [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]

ن

 • نادری.سعید بررسی تراکم و تنوع گونه‌ای پرندگان تالاب بین المللی امیرکلایه طی دوره 10 ساله (1386-1395)، بر اساس سرشماری زمستانه [ دوره5, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • ناصری هرسینی.رضا تأثیر گیاه پونه (Mentha pulegium L.) بر عملکرد، ویژگی های لاشه و غلظت برخی از فراسنجه های خون در جوجه های گوشتی [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • ناصری هرسینی.رضا تأثیر استفاده از پودر گیاه کامل شوید (Anethum graveolens) بر عملکرد، برخی فراسنجه های خونی و سیستم اسکلتی جوجه های گوشتی [ دوره5, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • ناهد.علی بررسی کمی و کیفی پسماندهای تولید شده در صنایع فولاد [ دوره1, شماره 1 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • ناهد.علی پسماندهای صنایع پتروشیمی و نحوه مدیریت آن [ دوره3, شماره 4 - بهار - تابستان سال 1397]
 • نصیری جان آقا.فرزانه بررسی وضعیت آسایش اقلیمی سایت موزه تاریخی و باستانی بویه املش در ارتباط با گردشگری [ دوره3, شماره 5 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • نصیری.فرزانه بررسی وضعیت آسایش اقلیمی سایت موزه تاریخی و باستانی بویه املش در ارتباط با گردشگری [ دوره3, شماره 5 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • نصیری.وحید آشکارسازی و پیش‌بینی تغییرات سطح جنگل‌های استان گیلان با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و مدل ژئومد [ دوره5, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1399]
 • نظرپورفرد.کورش بررسی الگوی پراکنش مکانی با استفاده از دو روش فاصله ای و کوادراتی در مناطق تحت تاثیر تفرج در زاگرس [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • نوروزی.نیلوفر غالبیت جدید گروه های پلانکتونی در حوضه جنوب شرقی دریای خزر [ دوره5, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1399]

و

 • ولی سامانی.جمال محمد ارزیابی هیدرودینامیک و تغییرات مورفولوژی مصب رودخانه سفیدرود [ دوره3, شماره 5 - پاییز - زمستان سال 1397]

ه

 • هدایتی آقمشهدی.امیر ارزیابی و تحلیل اثرات محیط‌زیستی خیابان‌های شهری با استفاده از مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره، مطالعه موردی: خیابان 58 متری اراک [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • هویدی.حسن استفاده از ماکروجلبک ها بعنوان منبع زیست توده برای تولید انرژی های تجدیدپذیر [ دوره2, شماره 2 - بهار - تابستان سال 1396]

ی

 • یوسفی.بهنام ارزش اقتصادی حفاظت از رودخانه به‌منظور تأمین پایداری آب (مطالعه موردی: رودخانه خالکائی ماسال، استان گیلان) [ دوره1, شماره 1 - پاییز - زمستان سال 1395]