لیست مقالات موضوع مهندسی شیمی (آلودگیهای محیط زیست)


  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - پیشرفت¬های اخیر درMXenes: فعالیت ضد باکتریایی و تصفیه فاضلاب
   نسیبه  حاجیلری
   به تازگی ، غشاهای لاملار دو بعدی به دلیل استحکام مکانیکی ، اندازه منافذ قابل تنظیم ، کارایی بالا و پردازش آسان آن¬ها، توجه جهانی محققان را به خود جلب کرده اند .مواد دوبعدی MXenes که به‌عنوان نانوصفحات فلزی عامل¬دار شده کاربیدی/نیتریدی نیز شناخته می‌شوند، قابلیت استفاده چکیده کامل
   به تازگی ، غشاهای لاملار دو بعدی به دلیل استحکام مکانیکی ، اندازه منافذ قابل تنظیم ، کارایی بالا و پردازش آسان آن¬ها، توجه جهانی محققان را به خود جلب کرده اند .مواد دوبعدی MXenes که به‌عنوان نانوصفحات فلزی عامل¬دار شده کاربیدی/نیتریدی نیز شناخته می‌شوند، قابلیت استفاده در کاربردهای مختلفی همچون خازن‌ها و باتری‌های یونی برای ذخیره‌سازی انرژی، کاتالیزورها، غشاهای تصفیه آب فاضلاب و جداسازی یون‌های سنگین فلزی دارند. در دهه اخیر، مطالعات وسیعی در جهت بهبود و کاربردپذیری غشاهای جاذب فلزات سنگین با کمک MXenes و کمپلکس‌های آن صورت گرفته است. با توجه به چالش‌هایی که آلاینده‌های زیست‌محیطی برای طبیعت و جانداران اعمال می‌کنند، اهمیت یافتن راه‌کارهای جذب و حذف آلاینده‌ها مورد توجه قرار دارد. در این مقاله ، پس از معرفی MXenes و ساختارهای متنوع آن، مطالعات انجام گرفته اخیر در زمینه تصفیه فاضلاب و تصفیه پسماندهای هسته‌ای با کمک MXenes و ترکیبات آن در کنار خواص آنتی¬باکتریالی آن مورد بررسی قرار گرفته است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - مطالعۀ کارایی روش‌های مختلف تجزیۀ زیستی میکروبی در حذف آلاینده‌های هیدروکربنی نفت خام
   فرهود نوائی عباس هاشمی‌زاده
   آلاینده‌های هیدروکربن‌های نفتی، از لحاظ تجزیه و مقابله جزء ترکیب‌های سخت بوده و به عنوان آلاینده‌های آلی پایدار و مهم طبقه بندی می‌شوند.‌‌ این آلاینده‌ها اثرات نامطلوبی بر سلامت انسان و محیط پیرامونش دارند و مقابله با آلودگی محیط زیست ناشی از آن‌ها مسئلۀ مهمی برای جهان چکیده کامل
   آلاینده‌های هیدروکربن‌های نفتی، از لحاظ تجزیه و مقابله جزء ترکیب‌های سخت بوده و به عنوان آلاینده‌های آلی پایدار و مهم طبقه بندی می‌شوند.‌‌ این آلاینده‌ها اثرات نامطلوبی بر سلامت انسان و محیط پیرامونش دارند و مقابله با آلودگی محیط زیست ناشی از آن‌ها مسئلۀ مهمی برای جهان و جوامع بشری است. هرچند پاکسازی این آلاینده‌ها از محیط زیست یک مشکل اساسی است، اما تجزیۀ بیولوژیکی که از فعالیّت بیولوژیکی طبیعی و تجزیۀ میکروبی استفاده می‌کند‌‌، یک روش سازگار با محیط زیست و اقتصادی برای کنترل این نوع آلودگی‌ها است و در پاک‌سازی محیط‌های آلوده با هیدروکربن‌های نفتی به یک روش اصلی تبدیل شده است. پژوهش حاضر یک بررسی جامع، به‌هنگام و کارآمد دربارۀ تصفیۀ زیستی آلاینده‌های هیدروکربنی نفت خام با در نظر گرفتن دگرگونی و تغییرات هیدروکربن‌ها توسط میکروارگانیسم‌ها با تمرکز ویژه بر بینش‌های جدید به وجود آمده در چند سال اخیر را ارائه می‌دهد‌‌. همچنین متابولیسم هیدروکربن‌ها در میکروارگانیسم‌ها با مرور تحقیقات ارائه شده در چند سال اخیر تشریح شده است. نتایج مطالعه حاضر به خوبی نشان می‌دهد آلاینده‌های هیدروکربن‌های نفتی با استفاده از برخی میکروارگانیسم‌ها مانند اولئوفیلیک، تا حد قابل قبولی زیست‌تجزیه‌پذیر بوده و حذف آن‌ها با این روش مقرون به صرفه و اقتصادی است‌‌، همچنین تجزیۀ بیولوژیکی میکروبی آلاینده‌های هیدروکربن نفتی از فعالیّت‌های کاتالیزوری آنزیمی میکروارگانیسم‌ها استفاده می‌کند و میزان تخریب آلاینده‌ها را تا چندین برابر روش‌های سنتی افزایش دهد‌‌. پرونده مقاله