• صفحه اصلی
  • مقایسه ی کاربرد ضایعات نانو و میکرو به عنوان منبع تامین کننده ی فلز روی در کشت هیدروپونیک خیار

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202008058612 بازدید : 1422 صفحه: 13 - 20

10.29252/.4.6.13

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط