• صفحه اصلی
  • ارزیابی ریسک فردی و جمعی وقوع رخداد نشتی در پالایشگاه پارس جنوبی بر اساس تخمین تکرارپذیری اتصالات و مدل سازی نرم افزار PHAST

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401071139540 بازدید : 862 صفحه: 45 - 63

20.1001.1.26763060.1401.7.12.5.7

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط