• صفحه اصلی
  • مدل‌سازی پراکنش آلاینده های نیروگاه نکا با چشم انداز دستیابی به معیارهای طراحی اکوپارک صنعتی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2021040615911 بازدید : 338 صفحه: 115 - 125

10.29252/.5.8.115

20.1001.1.26763060.1399.5.8.2.2

نوع مقاله: پژوهشی