• صفحه اصلی
  • تلفیق روش تصمیم‌گیری چند معیاره AHP و GIS در ارزیابی تناسب زمین

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13970229141443112222 بازدید : 1362 صفحه: 11 - 15

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط