• صفحه اصلی
 • صفحات نشریه
 • تماس با نشریه پژوهش و فناوری محیط زیست
 • تماس با نشریه پژوهش و فناوری محیط زیست

  رشت - خيابان ملت - ضلع غربي باغ محتشم - خيابان شهيد سيادتي- پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی
   
  3114 - 41635 کدپستی
   
  013-33364061-2   شماره تماس
   
  پست الکترونیکی 
  journal.eri@gmail.com 
  info.eri@acecr.ac.ir