• صفحه اصلی
  • مروری بر راندمان‌ انتقال و توزیع آب در شبکه‌های آبیاری ایران و روش‌های برآورد آن

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2021041815984 بازدید : 3580 صفحه: 75 - 87

نوع مقاله: مروری