• صفحه اصلی
  • ارزیابی ریسک محیط زیستی احداث اسکله بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی با استفاده از تلفیق روش‌های AHP، TOPSIS

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1396080613728775 بازدید : 5254 صفحه: 35 - 44

10.29252/.2.2.35

20.1001.1.26763060.1396.2.2.5.2

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط