• صفحه اصلی
  • بررسی تخریب کاربری اراضی جنگلی در اثر احداث سد با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره‌ای

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990227237215 بازدید : 2267 صفحه: 37 - 46

10.29252/.5.8.37

20.1001.1.26763060.1399.5.8.9.9

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط