فهرست داوران

# نام و نام خانوادگی وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه ORCID Publons Mendeley
1 ساجده مدنی پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی استاد کارشناسی ارشد
2 فریبا استوار عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی مربی دکترا
3 زهرا ضمیرایی عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی استاد دکترا
4 سیده معصومه قاسمی نژاد عضو هیات علمی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی استاد دکترا
5 مکرم  روانبخش سنگجویی عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی مربی دکترا
6 مریم  حقیقی خمامی عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
7 حسن پوربابائی عضو هیات علمی دانشگاه گیلان استاد دکترا
8 نیلوفر  عابدین زاده عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
9 طوبی عابدی عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
10 افشین دانه کار عضو هیات علمی دانشگاه تهران استاد دکترا
11 محمد پناهنده عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
12 فاطمه قنبری عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی مربی دکترا
13 هانیه میربلوکی دکتری محیط زیست مربی دکترا
14 هادی مدبری عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
15 علی  احمدی ارکمی عضو هیات علمی دانشگاه گیلان استادیار دکترا
16 رئوف مصطفی‌زاده عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی دانشیار دکترا
17 صادق صیدبیگی دکتری جغرافیا و برنامه¬ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران استاد دکترا
18 محمد قلی زاده عضو هیات علمی دانشگاه گنبد کاووس استاد دکترا
19 تقی  قاسمی خادمی عضو هیات علمی دانشگاه شیراز مربی دکترا
20 میترا  چراغی عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان استادیار دکترا
21 نادر حبیب زاده استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تبریز استادیار دکترا
22 هوشنگ دهقان زاده استادیار علوم دامی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان استاد دکترا
23 رضا ناصری هرسینی بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران استادیار دکترا
24 امیراسلام  بنیاد عضو هیات علمی دانشگاه گیلان استادیار دکترا
25 رحمان زندی عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری استادیار دکترا
26 صدف  فیضی دانشگاه گیلان دانش آموخته کارشناسی ارشد
27 حبیب محمودی چناری دانشگاه تهران استاد کارشناسی ارشد
28 حبیب  محمودی چناری عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
29 بابک رازدار پژوهشگر پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
30 کامران نصیر احمدی استاد دکترا
31 فریده  عتابی عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات دانشیار دکترا
32 جواد وطنی عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گیلان استادیار دکترا
33 زهرا  نقوی کنجین عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشیار دکترا
34 مهرانگیز  رضائی عضو هیات علمی دانشگاه یزد استادیار دکترا
35 سید امیرحسین  دزفولیان مشاور تغذيهاي در شركت هاي خوراك دام و طيور استادیار دکترا
36 فاطمه  جهانی شکیب عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند استادیار دکترا
37 خدیجه  حاجی دانشگاه تربیت مدرس مربی دکترا
38 مژگان زعیم دار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال استادیار دکترا
39 طیبه مصباح زاده دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران استاد دکترا
40 فرشاد سلیمانی عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت استاد دکترا
41 زهرا شیری یکتا پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای استاد دکترا
42 سمیه  محمدی عضو هیات علمی استادیار دکترا
43 محمود  حاجیانی دانشیار گروه عمران آب و محیط زیست دانشگاه بیرجند دانشیار دکترا
44 حمید  سرخیل دانشکده محیط زیست،سازمان حفاظت محیط زیست استادیار دکترا
45 مهدی عاشورنیا عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ رشت مربی دکترا
46 محمدحسین  ایران نژاد پاریزی عضو هیات علمی دانشیار دکترا
47 رضا  منصوری عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان استادیار دکترا
48 عباس عاشوری اداره کل محیط زیست گیلان مربی دکترا
49 میر مهرداد  میرسنجری عضو هیات علمی دانشگاه ملایر استاد دکترا
50 فتح اله  غلامی بروجنی عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشیار دکترا
51 کمال امیدوار عضو هیات علمی دانشگاه یزد استادیار دکترا
52 علیرضا  انتظاری عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری دانشیار دکترا
53 محمد یزدی مربی کارشناسی ارشد
54 حمیدرضا  کامیاب عضو هیات علمی استاد دکترا
55 لادن کاظمی راد دانشگاه علوم و تحقیقات استادیار دکترا
56 اشکان عبدالی سوسن عضو هیات علمی استاد دکترا
57 سعیده  کلانتری عضو هیات علمی دانشگاه اردکان استادیار دکترا
58 راضیه رحیمی عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات استادیار دکترا
59 محسن  احمدپور عضو هیات علمی دانشگاه مازندران استادیار دکترا
60 مرجان صدقی اداره کل محیط زیست مازندران مربی دکترا
61 سعید نادری عضو هیات علمی دانشگاه گیلان دانشیار دکترا
62 حسین پرورش عضو هیات علمی دانشگاه ازاد واﺣﺪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس استادیار دکترا
63 علیرضا خسروی عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر دانشیار دکترا
64 محمود  هاشمی تبار سیستان و بلوچستان استاد دکترا
65 شمیم مقدمی پژوهشکده محیط زیست استاد کارشناسی ارشد
66 حسن  رضایی عضو هیات علمی دانش آموخته کارشناسی
67 سیروان زارعی گروه سلامت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE)، مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت محیط کار، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران دانش آموخته کارشناسی ارشد
68 سیده فاطمه امامی جغرافیا مربی دکترا
69 ساجده  مدنی پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی استاد دکترا
70 فرزانه نصیری جان آقا سازمان جهاد دانشگاهی گیلان دانش آموخته دکترا
71 رؤیا  عابدی عضو هیئت علمی استادیار دکترا
72 مرتضی کریمی گروه مهندسی آب مربی دکترا
73 مهشید  ردایی دانشجو دکترا
74 علیرضا مردوخ پور گروه مهندسی عمران، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران استادیار دکترا
75 بهناز  ختار مربی دکترا
76 فاطمه کهتری حسن کیاده دانشجو دکترا
77 سیده بهاره  عظیمی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار استادیار دکترا
78 امین رمیشی دانش آموخته کارشناسی ارشد
79 محمد حسین گرجیان عربی استادیار دکترا
80 مهرداد میرزایی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لنگرود دانش آموخته دکترا
81 فریبرز جمالزاد فلاح عضو هیات علمی استادیار دکترا
82 محمدحسین  سینکاکریمی استادیار دکترا
83 حامد  کیومرثی بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران استاد دکترا
84 پری موسی پور میاندهی عضو هیات علمی استادیار دکترا
85 سیده محدثه  حاتمی شاه خالی کارشناس پژوهشی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
86 محمد درویشی استادیار دکترا
87 ملیکا ناظمی استادیار دکترا
88 ذبیح‌اله بهمنی استادیار دکترا
89 شهرام شریفی هشجین گروه سنجش از دور و سیستم های اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه تهران استادیار دکترا
90 رضا  ناصری هرسینی بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی، گیلان، ایران استادیار دکترا
91 احمد داداشپور مربی دکترا
92 مرضیه  علیدوست مربی دکترا
93 جواد حاج علیزاده استادیار دکترا
94 مهدی  یزدیان دانشگاه علم و هنر یزد مربی دکترا
95 محسن  میرمحمدی عضو هیات علمی دانشیار دکترا
96 امین کاظمی بیدختی دانشیار دکترا
97 زهرا وارسته خانلری استادیار دکترا
98 ایلین  فرجی دانش آموخته دکترا
99 فرود آذری دانشیار دکترا
100 نرجس اکاتی استادیار دکترا
101 محمد جواد تجدد دانشجو دکترا
102 محبوبه شریفی استادیار دکترا
103 نجمه  ابراهیمی استادیار دکترا