• صفحه اصلی
  • مطالعه ی تغییرات کاربری اراضی به کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی و تکنیک‌های سنجش از دور

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980916193896 بازدید : 1401 صفحه: 3 - 8

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط