• صفحه اصلی
  • بررسی و پیش‌بینی تغییرات پوشش جنگل‌ها با استفاده از طبقه‌بندی شیءگرا فازی تصاویر ماهواره‌ای و زنجیره مارکوف، مطالعه موردی‌: شهرستان رومشکان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202008168634 بازدید : 1254 صفحه: 103 - 114

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط