• صفحه اصلی
  • بررسی نقش طرح های هادی در توسعه روستایی از منظر کالبدی با تاکید بر هویت بخشی به فضا مطالعه موردی، شهرستان رشت، استان گیلان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400061324262 بازدید : 4622 صفحه: 1 - 12

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط