• صفحه اصلی
  • عوامل مؤثر در ارتقاء کارآفرینی گردشگری در مناطق روستایی با تأکید بر حفظ محیط زیست

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400072931934 بازدید : 3059 صفحه: 23 - 33

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط