• صفحه اصلی
  • بررسی تطبیقی شاخص های کیفیت زندگی عشایر در دوره های پیش و پس از اسکان ناشی از وقوع سیلاب مورد مطالعه: روستای آزادگان، شهرستان جیرفت

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400081232106 بازدید : 2611 صفحه: 47 - 60

نوع مقاله: پژوهشی