• صفحه اصلی
  • بررسی روند تغییر پارامتر¬های اقلیمی در دوره 2030-2011 با استفاده از داده-های شبیه‌¬سازی شده مدل LARS-WG، مطالعه موردی: منطقه سردشت، آذربایجان غربی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401062239338 بازدید : 457 صفحه: 41 - 53

20.1001.1.26763060.1402.8.13.13.4

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط