• صفحه اصلی
  • تحليل آسيب‌پذيري منابع آب‌هاي زيرزميني با استفاده از روش دراستيك و مقایسه آن با پارامتر نیترات در گيلان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13970229142626112224 بازدید : 4287 صفحه: 23 - 31

10.29252/.2.3.23

20.1001.1.26763060.1396.2.3.4.3

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط