• صفحه اصلی
  • تحليل آسيب‌پذيري منابع آب زيرزميني و آنالیز حساسیت مدل دراستیک با استفاده از روش‌های حذف نقشه و تک مولفه‌ای با استفاده از تکنیک مونت‌کارلو

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13971003166383 بازدید : 4911 صفحه: 21 - 30

10.29252/.3.4.21

20.1001.1.26763060.1397.3.4.4.2

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط