• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - ارزیابی پیامدهای لغو ویزا با جمهوری آذربایجان بر توسعه¬ پایدار گردشگری شمال‌غرب ایران
    رسول افضلی ابوالقاسم محمودی افسانه بشیری
    بسیاری از کشورهای جهان از سیاست لغو روادید به مثابه یک امتیاز برای جذب گردشگر و توسعه گردشگری پایدار استفاده می کنند. سازمان جهانی جهانگردی از سال 2010 تا به امروز از روند رو به رشد لغو روادید و تسهیلات ورود گردشگر حمایت کرده است. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نبود چکیده کامل
    بسیاری از کشورهای جهان از سیاست لغو روادید به مثابه یک امتیاز برای جذب گردشگر و توسعه گردشگری پایدار استفاده می کنند. سازمان جهانی جهانگردی از سال 2010 تا به امروز از روند رو به رشد لغو روادید و تسهیلات ورود گردشگر حمایت کرده است. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و قصد دارد با بهره گیری از سیاست لغو روادید از مزایای آن بهره مند شود، البته به نظر می رسد مزایای سیاسی لغو ویزا برای ایران از اهمیت بیشتری نسبت به منافع آن در زمینه گردشگری برخوردار است. منطقه شمالغرب ایران به واسطه شرایط خاص؛ هم جوار بودن با 4 کشور خارجی، وجود جاذبه های فراوان گردشگری و نیاز داشتن به توسعه بیشتر، برای اجرای سیاست لغو روادید مورد توجه است. از بین چهار کشور هم جوار با منطقه شمالغرب ایران، جمهوری آذربایجان به واسطه قومیت، مذهب و فرهنگ یکسان و همین طور برخی مسائل سیاسی از اهمیت زیادی برخوردار است. لغو روادید با این کشور اثرات مثبت و منفی زیادی بر آمارهای گردشگری منطقه گذاشته است، با این وجود توسعه پایدار گردشگری تأثیر مثبتی از این جریان نگرفته است، بررسی این اثرات و ارائه الگویی برای دیگر مناطق کشور از اهداف اصلی این تحقیق می باشد که با ترکیب روش های کمی و کیفی تحقیق نتیجه به دست آمده حاکی از این است که لغو روادید با جمهوری آذربایجان با نگرش سیاسی انجام شده و تأثیرات مثبت چشم گیری بر شاخص های توسعه پایدار گردشگری در منطقه شمالغرب ایران نداشته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - فلور، شکل رویشی، پراکنش جغرافیایی و شاخص تالابی گونه‌های گیاهی تالاب بین¬المللی انزلی
    مکرم  روانبخش سنگجویی
    تالاب انزلی یکی از 10 تالاب ارزشمند جهان بوده که جزء تالاب‌های بین المللی ایران می‌باشد. این تالاب با مساحت حدود 20 هزار هکتار ماًمن طیف گسترده ای از پستانداران، ماهی‌ها، پرندگان، خزندگان و جوندگان می باشد. بررسی گیاهان یکی از معیارهای مورد نیاز تشخیص منطقه تالابی از غی چکیده کامل
    تالاب انزلی یکی از 10 تالاب ارزشمند جهان بوده که جزء تالاب‌های بین المللی ایران می‌باشد. این تالاب با مساحت حدود 20 هزار هکتار ماًمن طیف گسترده ای از پستانداران، ماهی‌ها، پرندگان، خزندگان و جوندگان می باشد. بررسی گیاهان یکی از معیارهای مورد نیاز تشخیص منطقه تالابی از غیرتالابی را فراهم می‌کند و در فرایند مرزبندی اکولوژیکی تالاب به کار می‌رود. مطالعه حاضر فلور، شکل رویشی، پراکنش جغرافیایی و شاخص تالابی گونه‌های گیاهی بررسی شده است. پوشش گياهي محدوده آبی و پيرامون تالاب به کمک 42 پلات نمونه‌برداری بررسی و گونه‌های آن شناسایی شد. در این تحقیق در مجموع تعداد 180 آرایه متعلق به124 جنس و 48 خانواده شناسایی شد. تیره هایPoaceae،Asteraceae،Cyperaceae، Fabaceae، Brassicaceae و Caryophyllaceae فراوان ترین تیره ها را به ترتیب نشان دادند. طبقه بندي گياهان براساس شكل زيستي نشان داد كه بیش ترین شکل زیستی مشاهده شده در منطقه مورد مطالعه، مربوط به تروفیت ها با 43 درصد می باشد. پس از آن به ترتیب همی کریپتوفیت ها با 18 درصد و ژئوفیت با 16 درصد بشترین فراوانی را به خود اختصاص داده اند. گیاهان منطقه از نظر پراکنش جغرافیایی، عمدتاً به عناصر جهان وطنی تعلق دارند. 35 درصد جمع آوری شده از نوع گونه های اجباری تالاب بوده اند. پس از آن به ترتیب گونه های اختیاری خشکی با 32 درصد، گونه های اختیاری تالاب با 15درصد ، گونه های اختیاری 14 درصد و گونه های خشکی زی با 4 درصد در رده های بعدی قرار دارند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - حذف نفت از آب‌های آلوده به آن توسط جاذب های مقرون به صرفه
    زهرا ضمیرایی
    آلودگی‌هـاي نفتـی تــاثیـر مهمـی روي گیاهــان و حیوانـات دریـایی، جزایـر مرجـانی، مـاهیگیري، سـواحل، سـلامت انسـان و صـنعت توریسـم دارد. بنابراین بازیابی مواد نفتی یا جلوگیری از نشت آنها و همچنین حذف آنها از آب‌های آلوده اهمیت بسیار بالایی دارد. در این زمینه روش‌های مخت چکیده کامل
    آلودگی‌هـاي نفتـی تــاثیـر مهمـی روي گیاهــان و حیوانـات دریـایی، جزایـر مرجـانی، مـاهیگیري، سـواحل، سـلامت انسـان و صـنعت توریسـم دارد. بنابراین بازیابی مواد نفتی یا جلوگیری از نشت آنها و همچنین حذف آنها از آب‌های آلوده اهمیت بسیار بالایی دارد. در این زمینه روش‌های مختلفی برای حذف و بازیابی نفت وجود دارد، از جمله این روش‌ها می‌توان روش‌های فیزیکی، مکانیکی، بیولوژیکی و فوتوشیمیایی، فیلتراسیون و از همه پرکاربردتر روش‌های جذبی را نام برد. انتخاب یک جاذب آبگریز مناسب از لحاظ اقتصادی باید قابلیت دسترستی راحتی داشته باشد، گران قیمت نباشد و همچنین در دسته‌بندی مواد خطرناک قرار نگیرد. ماده اولیه جاذب می تواند آلی یا غیرآلی باشد. مواد آلی معمولا شامل: گیاهان، جانوران و یا دیگر ترکیبات با میزان کربن بالا هستند ( مانند پسماند های میوجات، پوسته برنج، ماکروجلبک ها، جلبک ها، کراتین و...). همچنین امکان بکارگیری از ترکیبات آلی تولید شده در صنایع مانند: صنایع نفتی و کودسازی نیز وجود دارد. ترکیبات غیرآلی بکارگرفته شده بعنوان جاذب نیز معمولا موادی مانند: خاک، رس، لای، زئولیت، مواد معدنی، اکسید های فلزی و هیدروکسید می باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - بررسی اثرات محیط زیستی مبارزه مکانیکی و بیولوژیکی به منظور کنترل بیوماس گیاهان آبزی تالاب انزلی (مطالعه موردی: تالاب غرب)
    طوبی عابدی شمیم مقدمی
    هدف از انجام ارزیابی اثرات زیست محیطی، شناسایی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی فعالیت‌های پروژه می‌باشد. ارزیابی اثرات زیست محیطی مفهوم زیست محیطی توسعه پایدار را از طریق فراهم آوری اطلاعات ضروری مربوط به محیط زیست برای تعیین مقبولیت زیست محیطی یک پروژه پیشنهادی تضمین می‌نماید چکیده کامل
    هدف از انجام ارزیابی اثرات زیست محیطی، شناسایی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی فعالیت‌های پروژه می‌باشد. ارزیابی اثرات زیست محیطی مفهوم زیست محیطی توسعه پایدار را از طریق فراهم آوری اطلاعات ضروری مربوط به محیط زیست برای تعیین مقبولیت زیست محیطی یک پروژه پیشنهادی تضمین می‌نماید. برداشت مکانیکی گیاهان آبزی به همراه مبارزه بیولوژیکی و نی‌بری در کل پهنه تالاب غرب و باز کردن محل ورودی رودخانه چافرود از عمده فعالیت‌های قابل اجرا در این طرح بود. انجام عملیات برداشت مکانیکی با دستگاه‌هاروستر و برداشت نی با اره موتوری یا به طور دستی انجام می‌شود. مهم ترین فعالیت‌های طرح برداشت مکانیکی (نی بری و برداشت گیاهان آبزی غوطه و شناور با دستگاه‌هاروستر) دارای زمان تاثیر کوتاه مدت، بزرگی کم تا متوسط و دامنه محلی بود. احیا و پاکسازی آبراهه‌ها (رودخانه چافرود)، دارای زمان تاثیر کوتاه مدت، بزرگی کم تا متوسط و دامنه محلی بود. آبگیری و احیای تالاب غرب، دارای زمان تاثیر کوتاه و میان مدت، بزرگی کم، متوسط و زیاد و دامنه محلی بود. مبارزه بیولوژیکی دارای زمان تاثیر میان مدت، بزرگی متوسط و دامنه محلی بود. بهره برداری از پل چوبی و ایستگاه پرنده نگری دارای زمان تاثیر کوتاه و میان مدت، بزرگی متوسط و کوچک و دامنه محلی بود پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - مقایسه اثرات آلودگی ناشی از زباله های سراوان بر رودخانه کچا در زمان خشک-سالی و تر¬سالی
    مینا جعفری هانیه میربلوکی فاطمه قنبری
    محل های دفن پسماندها به دلیل قرار گرفتن در معرض عوامل فیزیکی و بیولوژیکی، در طول زمان دستخوش تغییراتی می گردند که از جمله این تغییرات می توان به تولید شیرابه و نفوذ آن به لایه های زیرین خاک، آلودگی آب های زیرزمینی، تولید و انتشار گازهای ناشی از تجزیه پسماند و در نهایت ن چکیده کامل
    محل های دفن پسماندها به دلیل قرار گرفتن در معرض عوامل فیزیکی و بیولوژیکی، در طول زمان دستخوش تغییراتی می گردند که از جمله این تغییرات می توان به تولید شیرابه و نفوذ آن به لایه های زیرین خاک، آلودگی آب های زیرزمینی، تولید و انتشار گازهای ناشی از تجزیه پسماند و در نهایت نشست محل موردنظر اشاره کرد. شیرابه تولیدی در قشرهای مختلف پسماند جریان می یابد و مواد سمی و آلوده را با خود به آب های سطحی و یا زیر زمینی منتقل می کند. رودخانه کچا که حامل بار آلودگی های محل دفن سراوان می باشد، به رودخانه سیاهرود می ریزد و سیاهرود در مسیر عبور خود از اراضی این محل گذشته، به سمت شمال جاری شده و بعد از ملحق شدن به گوهر رود وارد بخش شرقی تالاب انزلی می گردد. در این تحقیق، ایستگاه های نمونه-برداری در محل لندفیل سراوان و رودخانه کچا تعیین گردید و نمونه برداری، در فصل های زمستان و تابستان صورت گرفت و پارامترهای COD، BOD، TDS،pH ،EC ، آمونیاک، فسفات و نیترات اندازه گیری شد. مقایسه نتایج آنالیز شیرابه محل دفن سراوان و رودخانه کچا در فصل تابستان و زمستان نشان داد که تمام پارامترها، از جمله پارامترهای BOD و COD که شاخص بار آلایندگی در رودخانه کچا می باشند، در فصل خشکسالی (تابستان) نسبت به فصل ترسالی (زمستان) افزایش داشته که نشان دهنده میزان ورود آلودگی بیشتر از محل دفن سراوان به رودخانه کچا و از آنجا به گوهر رود و در نهایت تالاب انزلی می باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - بررسی اثرات زیست محیطی پسماند لاستیک و روش‌های پیشنهادی در مدیریت این نوع پسماندها
    علی ناهد
    لاستیک از جمله موادی است که کاربرد وسیعی در صنعت دارد و زمانی‌که عمر مصرفی آن‌ها به پایان می‌رسد در رده مواد زائد خطرناک قرار می‌گیرند. رهاسازی پسماندهای لاستیک در محیط زیست سبب ایجاد مشکلات زیادی اعم از بیماری‌ها، منظره بد آن‌ها در طبیعت و آتش‌سوزی‌های مهیب ناشی از انب چکیده کامل
    لاستیک از جمله موادی است که کاربرد وسیعی در صنعت دارد و زمانی‌که عمر مصرفی آن‌ها به پایان می‌رسد در رده مواد زائد خطرناک قرار می‌گیرند. رهاسازی پسماندهای لاستیک در محیط زیست سبب ایجاد مشکلات زیادی اعم از بیماری‌ها، منظره بد آن‌ها در طبیعت و آتش‌سوزی‌های مهیب ناشی از انباشتگی آن‌ها و آلودگی‌های زیست‌محیطی می‌شود. همچنین لاستیک به علت عدم تخریب پذیری و داشتن خاصیت الاستیکی، قابلیت استفاده مجدد را دارا می‌باشد. در نتیجه مدیریت لاستیک‌های فرسوده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌گردد. روش‌های متعددی برای مدیریت پسماند لاستیک وجود دارد که وقتی به درستی اجرا شود می‌تواند امن و موثر باشد. این روش‌ها عبارتند از: دفن بهداشتی، سوزاندن برای تولید انرژی، پیرولیز، آسیاب کردن، استفاده مجدد در مقیاس مختلف و روکش مجدد است. در این مقاله، به بررسی هر یک از روش‌ها پرداخته و معایب و مزایای آن‌ها بیان شده است. همچنین مواردی از کاربردهای مختلف پسماند لاستیک در صنایع گوناگون آورده شده است. پرونده مقاله