• صفحه اصلی
  • بررسی کارایی فرآیند پیشرفته زیستی هوازی به روش بیوراکتور بستر متحرک(MBBR) در تصفیه فاضلاب صنایع توليد مواد شوینده

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2021053116231 بازدید : 3253 صفحه: 89 - 103

نوع مقاله: پژوهشی