• صفحه اصلی
  • تعيين سطح زير كشت محصول سيب زميني در استان همدان با استفاده از سري زماني تصاوير ماهواره IRSP6

اشتراک گذاری

آدرس مقاله