• صفحه اصلی
  • اثرات محیط زیستی ورود پسماندهای پلاستیکی به دریا و روش¬های مدیریت آن (مطالعه مروری)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401090540181 بازدید : 1004 صفحه: 91 - 106

20.1001.1.26763060.1401.7.12.7.9

نوع مقاله: مروری