• فهرست مقالات نسیبه  حاجیلری

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - پیشرفت¬های اخیر درMXenes: فعالیت ضد باکتریایی و تصفیه فاضلاب
    نسیبه  حاجیلری
    به تازگی ، غشاهای لاملار دو بعدی به دلیل استحکام مکانیکی ، اندازه منافذ قابل تنظیم ، کارایی بالا و پردازش آسان آن ها، توجه جهانی محققان را به خود جلب کرده اند .مواد دوبعدی MXenes که به‌عنوان نانوصفحات فلزی عامل دار شده کاربیدی/نیتریدی نیز شناخته می‌شوند، قابلیت استفاده چکیده کامل
    به تازگی ، غشاهای لاملار دو بعدی به دلیل استحکام مکانیکی ، اندازه منافذ قابل تنظیم ، کارایی بالا و پردازش آسان آن ها، توجه جهانی محققان را به خود جلب کرده اند .مواد دوبعدی MXenes که به‌عنوان نانوصفحات فلزی عامل دار شده کاربیدی/نیتریدی نیز شناخته می‌شوند، قابلیت استفاده در کاربردهای مختلفی همچون خازن‌ها و باتری‌های یونی برای ذخیره‌سازی انرژی، کاتالیزورها، غشاهای تصفیه آب فاضلاب و جداسازی یون‌های سنگین فلزی دارند. در دهه اخیر، مطالعات وسیعی در جهت بهبود و کاربردپذیری غشاهای جاذب فلزات سنگین با کمک MXenes و کمپلکس‌های آن صورت گرفته است. با توجه به چالش‌هایی که آلاینده‌های زیست‌محیطی برای طبیعت و جانداران اعمال می‌کنند، اهمیت یافتن راه‌کارهای جذب و حذف آلاینده‌ها مورد توجه قرار دارد. در این مقاله ، پس از معرفی MXenes و ساختارهای متنوع آن، مطالعات انجام گرفته اخیر در زمینه تصفیه فاضلاب و تصفیه پسماندهای هسته‌ای با کمک MXenes و ترکیبات آن در کنار خواص آنتی باکتریالی آن مورد بررسی قرار گرفته است. پرونده مقاله