ا

 • احمدپور.محسن کاربرد نشانگر های مولکولی در مطالعات زیست‎شناسی حفاظت [ دوره8, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1402]
 • اخوان.رضا الگوی پراکنش درختان و رقابت آشکوب‌ها در مراحل تحولی جنگل در توده‌های آمیخته گیلان [ دوره5, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • استوار.فریبا تعیین منعقد کننده بهینه جهت تصفیه شیمیایی فاضلاب الیاف‌دار خروجی کارخانجات چوب و کاغذ [ دوره1, شماره 1 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • استوار.فریبا بررسی تصفیه‌پذیری فاضلاب خمیروکاغذ با استفاده از روش تصفیه ترکیبی اولترافیلتراسیون و فنتون [ دوره2, شماره 3 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • استوار.فریبا بررسی توانایی حذف رنگینه کاتیونی متیلن بلو در نمونه‌های آبی با استفاده از پلیمرهای سنتزی [ دوره2, شماره 3 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • استوار.فریبا بررسی توانایی تخریب و حذف رنگزاهای مختلف با استفاده از نانوذرات کلوئیدی نقره [ دوره3, شماره 4 - بهار - تابستان سال 1397]
 • استوار.فریبا بازیابی منعقدکننده از لجن تصفیه‌خانه‌ی آب به روش هضم اسیدی [ دوره3, شماره 4 - بهار - تابستان سال 1397]
 • استوار.فریبا مطالعه مروری روش‌های حذف آرسنیک از منابع آبی [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • استوار.فریبا مروری بر رنگینه های صنعتی پرکاربرد و روشهای حذف آنها از آب و فاضلاب [ دوره5, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1399]
 • استوار.فریبا بررسی کارایی فرآیند پیشرفته زیستی هوازی به روش بیوراکتور بستر متحرک(MBBR) در تصفیه فاضلاب صنایع توليد مواد شوینده [ دوره6, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1400]
 • استوار.فریبا امکان سنجی نیترات زدایی از آب آشامیدنی با استفاده از بستر فتوکاتالیستی بتن فراتوانمند [ دوره6, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • اسدی. حامد بررسی اثر اصلاح‌کننده‌های خاک بر سرعت و درصد جوانه‌زنی بذر ون (Fraxinus excelsior) [ دوره8, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1402]
 • اسدی.حامد اثرات آتش سوزی بر روی پوشش گیاهی در جنگل های شاندرمن [ دوره7, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • اسدی.سید عباس طراحی الگوی مدیریت یکپارچه پدافند غیرعامل محیط زیست تامین آب شرب کلانشهر رشت [ دوره7, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1401]
 • اسلام زاده. نیلوفر مطالعه تغييرات توسعه شهری و پوشش گياهی مازندران با استفاده از تحليل برداری تغيير [ دوره8, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • اسلامیان.زهرا بررسی روند تغییر پارامتر¬های اقلیمی در دوره 2030-2011 با استفاده از داده-های شبیه‌¬سازی شده مدل LARS-WG، مطالعه موردی: منطقه سردشت، آذربایجان غربی [ دوره8, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1402]
 • اصنافی.امیررضا به کارگیری مؤلفه‌های کتابخانه سبز در کتابخانه های دانشگاهی ایران [ دوره7, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1401]
 • افراخته.حسن ارزیابی الگوی فضایی پراکنش عملکردی سکونتگاه های ناحیه روستایی زبرخان (طی بازه زمانی 1375-1398) [ دوره6, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • افضلی.رسول ارزیابی پیامدهای لغو ویزا با جمهوری آذربایجان بر توسعه¬ پایدار گردشگری شمال‌غرب ایران [ دوره4, شماره 6 - بهار - تابستان سال 1398]
 • اکبری.ابراهیم بررسی و پیش‌بینی تغییرات پوشش جنگل‌ها با استفاده از طبقه‌بندی شیءگرا فازی تصاویر ماهواره‌ای و زنجیره مارکوف، مطالعه موردی‌: شهرستان رومشکان [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • اله قلی پور.غلامرضا اثرات محیط زیستی ورود پسماندهای پلاستیکی به دریا و روش¬های مدیریت آن (مطالعه مروری) [ دوره7, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • امامی. امیر تغليظ لجن تصفيه خانه بهداشتي شركت ايران¬خودرو با استفاده از راكتور كاويتاسيون پلاسمايي [ دوره7, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1401]
 • امامی.سیده فاطمه بررسی نقش طرح های هادی در توسعه روستایی از منظر کالبدی با تاکید بر هویت بخشی به فضا مطالعه موردی، شهرستان رشت، استان گیلان [ دوره6, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1400]
 • امیدوار.ابراهیم مکان یابی جمع آوری آب باران با استفاده از روش های رگرسیون چند متغیره بر پایه GIS (مطالعه موردی حوزه آبخیز تجره) [ دوره7, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • امیری حسینی.سهیلا بررسی کارایی عصاره ناخالص آنزیمی استخراج شده از ریشه ترب کوهی درحذف کاتکول [ دوره7, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • امین شرعی.فرهام بررسی اثرات محیط زیستی انرژیهای پایدار (مطالعه موردی: انرژي‌هاي خورشیدی، باد و هیدروالکتریک) [ دوره2, شماره 3 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • امینی.کورش واکاوی چالش های اجتماعی و فرهنگی احداث سد در مناطق روستایی متأثر؛ مطالعه موردی: سد داریان هورامان [ دوره5, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1399]
 • امینی.موسی : بررسی وضعیت آلودگی میکروبی (آنتروکوک روده¬¬¬¬ای) آب شناگاه‌های دریای خزر در سواحل استان گیلان [ دوره8, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1402]
 • انتظاری.علیرضا مدل‌سازی پیوند بین خشکسالی، تعداد روزهای بارانی و تبخیر و تعرق در استان فارس [ دوره5, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1399]
 • انصاری.امیر ارزیابی و تحلیل اثرات محیط‌زیستی خیابان‌های شهری با استفاده از مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره، مطالعه موردی: خیابان 58 متری اراک [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]

آ

 • آذری.طاهره کاربست مدل دراستیک در بررسی روند توسعه صنعتی دشت ساری با تاثیر بر آلودگی زیست محیطی [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • آقائی. مریم مکان یابی جمع آوری آب باران با استفاده از روش های رگرسیون چند متغیره بر پایه GIS (مطالعه موردی حوزه آبخیز تجره) [ دوره7, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • آقائی. مریم بررسی روند تغییر پارامتر¬های اقلیمی در دوره 2030-2011 با استفاده از داده-های شبیه‌¬سازی شده مدل LARS-WG، مطالعه موردی: منطقه سردشت، آذربایجان غربی [ دوره8, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1402]
 • آهنی.حمید زنجیره ارزش و توسعه تجاری سنجد تلخ (Hipphophae rhamnoides L) در راستای امنیت غذایی کشور [ دوره8, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1402]

ب

 • بابانژاد.اسماعیل بررسی کارایی عصاره ناخالص آنزیمی استخراج شده از ریشه ترب کوهی درحذف کاتکول [ دوره7, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • بادکو.بهروز بررسی عملکرد مدیریتی مجتمع‌های گردشگری با تأکید بر مؤلفه‌های اجتماعی – فرهنگی (مورد مطالعه: مجتمع گردشگری کرمانشاه) [ دوره6, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • بارانی بیرانوند.اعظم امکان سنجی افزایش ماندگاری مرغ بسته بندی شده با پد سلولزی و عصاره لیمو و تاثیرات محیط زیستی آن [ دوره7, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1401]
 • بازارگرد.زینب بررسی مدیریت پسماندهای خانه‌های بهداشت روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت [ دوره2, شماره 2 - بهار - تابستان سال 1396]
 • باعقیده.محمد مدل‌سازی پیوند بین خشکسالی، تعداد روزهای بارانی و تبخیر و تعرق در استان فارس [ دوره5, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1399]
 • باقرآبادی. رسول بررسی روند تغییرات NO2 تروپوسفری شهر کرمانشاه با استفاده از سنجنده OMI و ارتباط آن با پارامترهای هواشناسی [ دوره6, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1400]
 • باقرآبادی. رسول مطالعه فلور، شکل زيستی و انتشار جغرافیایی کندوله، استان کرمانشاه [ دوره7, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1401]
 • برک پور.ناصر تحلیل تطبیقی قوانین مربوط به کاربری زمین در چهارچوب حکمروایی اقلیمی چندسطحی (موردپژوهی: منطقه شهری قزوین) [ دوره6, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • بشیری.افسانه ارزیابی پیامدهای لغو ویزا با جمهوری آذربایجان بر توسعه¬ پایدار گردشگری شمال‌غرب ایران [ دوره4, شماره 6 - بهار - تابستان سال 1398]
 • بیدوا.سید سجاد بررسی زیست محیطی صنعت خودرو‌سازی و راه‌های کاهش آلودگی‌های آن [ دوره3, شماره 4 - بهار - تابستان سال 1397]
 • بیگدلو.سعیده بررسی مقدار و ترکیب نخاله‌های ساختمانی کلانشهر کرج [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • بیگی.مهناز پارامترهای اساسی انتخاب محل پارک‌های جنگلی شهری براساس مولفه‌های توسعه پایدار [ دوره6, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1400]

پ

 • پارسا.مهران استفاده از ماکروجلبک ها بعنوان منبع زیست توده برای تولید انرژی های تجدیدپذیر [ دوره2, شماره 2 - بهار - تابستان سال 1396]
 • پارسا.مهران مروری بر آلودگی های نفتی در دریای خزر [ دوره2, شماره 3 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • پازکی.مریم استفاده از ماکروجلبک ها بعنوان منبع زیست توده برای تولید انرژی های تجدیدپذیر [ دوره2, شماره 2 - بهار - تابستان سال 1396]
 • پناهنده.محمد استفاده از میکروارگانیسمها در پاکسازی زیستی فلزات سنگین موجود در خاک [ دوره1, شماره 1 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • پناهنده.محمد بررسی روند تباهی زیستگاهی و از هم گسیختگی در منطقه حفاظت شده لیسار بر اساس رهیافت اکولوژی سیمای سرزمین [ دوره3, شماره 4 - بهار - تابستان سال 1397]
 • پناهنده.محمد مطالعه ی تغییرات کاربری اراضی به کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی و تکنیک‌های سنجش از دور [ دوره3, شماره 5 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • پناهنده.محمد بررسی تخریب کاربری اراضی جنگلی در اثر احداث سد با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره‌ای [ دوره5, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • پناهنده.محمد بررسی و شناسایی پسماند شهرک های صنعتی استان گیلان (مطالعه موردی: صنایع پلاستیک و لاستیک سنتزی) [ دوره6, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • پناهنده.مریم مقایسه تغییرات دو سم هینوزان و بوتاکلر در منابع آب زیرزمینی استان گیلان [ دوره2, شماره 2 - بهار - تابستان سال 1396]
 • پناهنده.مریم مروري بر ارزیابی و مديريت ریسک اکولوژیک گیاهان مهاجم [ دوره2, شماره 2 - بهار - تابستان سال 1396]
 • پناهنده.مریم روند توسعه ارزیابی ریسک اکولوژیک منطقه ای [ دوره2, شماره 3 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • پنداشته.علیرضا بررسی تصفیه‌پذیری فاضلاب خمیروکاغذ با استفاده از روش تصفیه ترکیبی اولترافیلتراسیون و فنتون [ دوره2, شماره 3 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • پوربابائی.حسن بررسی الگوی پراکنش مکانی با استفاده از دو روش فاصله ای و کوادراتی در مناطق تحت تاثیر تفرج در زاگرس [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • پوربابائی.حسن الگوی پراکنش درختان و رقابت آشکوب‌ها در مراحل تحولی جنگل در توده‌های آمیخته گیلان [ دوره5, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • پوربابائی.حسن اثرات آتش سوزی بر روی پوشش گیاهی در جنگل های شاندرمن [ دوره7, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • پورکریم.سعید بررسی کارایی فرآیند پیشرفته زیستی هوازی به روش بیوراکتور بستر متحرک(MBBR) در تصفیه فاضلاب صنایع توليد مواد شوینده [ دوره6, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1400]
 • پورکریم.سعید امکان سنجی نیترات زدایی از آب آشامیدنی با استفاده از بستر فتوکاتالیستی بتن فراتوانمند [ دوره6, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • پورموسی شیخعلی کلایه. هادی بررسی تراکم و تنوع گونه‌ای پرندگان تالاب بین المللی امیرکلایه طی دوره 10 ساله (1386-1395)، بر اساس سرشماری زمستانه [ دوره5, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1399]

ت

 • تجسسی. سما امکان سنجی نیترات زدایی از آب آشامیدنی با استفاده از بستر فتوکاتالیستی بتن فراتوانمند [ دوره6, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • تقوی.کامران بررسی کارایی فرآیند پیشرفته زیستی هوازی به روش بیوراکتور بستر متحرک(MBBR) در تصفیه فاضلاب صنایع توليد مواد شوینده [ دوره6, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1400]
 • تقوی.میر حمید ارزیابی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت سبز با نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی کارکنان (مورد مطالعه: شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران) [ دوره8, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1402]
 • تمدنی جهرمی.سعید بازیافت آب پنیر، رهیافت مناسب جلوگیری از آسیب های محیط زیست [ دوره5, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1399]
 • تن زاده.جینا استفاده از میکروارگانیسمها در پاکسازی زیستی فلزات سنگین موجود در خاک [ دوره1, شماره 1 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • توکلی نغمه.مصطفی مکان یابی محدوده های مناسب برای دفن پسماند روستایی (محدوده مورد مطالعه : شهرستان قصرشیرین ) [ دوره7, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1401]
 • توکلی.محدثه بررسی توانایی تخریب و حذف رنگزاهای مختلف با استفاده از نانوذرات کلوئیدی نقره [ دوره3, شماره 4 - بهار - تابستان سال 1397]
 • توکلی.محدثه بررسی حذف رنگ کنگورد از پساب های صنعتی با استفاده از روش جذب سطحی [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • توکلی.محدثه ارزیابی جاذبهای طبیعی در تصفیه آب و فاضلاب [ دوره5, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1399]
 • تیموری یگانه. مریم ارزیابی روند تغییرات بارندگی و دما و اثرات آن¬ها بر خشکسالی هواشناسی در استان کرمانشاه [ دوره6, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • تیموری یگانه.لیلا ارزیابی روند تغییرات بارندگی و دما و اثرات آن¬ها بر خشکسالی هواشناسی در استان کرمانشاه [ دوره6, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1400]

ث

 • ثابتی.مهچهره تبدیل نوری آلاینده زیست محیطی هیدروژن سولفید و تولید سوخت هیدروژن با استفاده از کاتالیزگر نانوکامپوزیتی مغناطیسی پایه کربن [ دوره7, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1401]

ج

 • جاسم نژاد.فرشته مکان یابی محدوده های مناسب برای دفن پسماند روستایی (محدوده مورد مطالعه : شهرستان قصرشیرین ) [ دوره7, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1401]
 • جانعلی پور.میلاد برآورد سطح زیرکشت گندم دیم با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنتينل2 (مطالعه موردی: منطقه سجاسرود شهرستان خدابنده استان زنجان) [ دوره5, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1399]
 • جباری.علیرضا تحلیلی بر سیستم موانع چندگانه مهندسی - طبیعی در راستای مدیریت پایدار پسماندهای رادیواکتیو [ دوره7, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1401]
 • جعفرنژاد.غلامرضا ارزیابی ریسک فردی و جمعی وقوع رخداد نشتی در پالایشگاه پارس جنوبی بر اساس تخمین تکرارپذیری اتصالات و مدل سازی نرم افزار PHAST [ دوره7, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • جعفری.مینا مقایسه اثرات آلودگی ناشی از زباله های سراوان بر رودخانه کچا در زمان خشک-سالی و تر¬سالی [ دوره4, شماره 6 - بهار - تابستان سال 1398]
 • جلالوندی.فرهاد بررسی عملکرد مدیریتی مجتمع‌های گردشگری با تأکید بر مؤلفه‌های اجتماعی – فرهنگی (مورد مطالعه: مجتمع گردشگری کرمانشاه) [ دوره6, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • جلیل زاده.هامون مروری بر آلودگی های نفتی در دریای خزر [ دوره2, شماره 3 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • جلیلوند.حمید بررسی اثر اصلاح‌کننده‌های خاک بر سرعت و درصد جوانه‌زنی بذر ون (Fraxinus excelsior) [ دوره8, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1402]
 • جواديان سرچشمه.مجيد تغليظ لجن تصفيه خانه بهداشتي شركت ايران¬خودرو با استفاده از راكتور كاويتاسيون پلاسمايي [ دوره7, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1401]
 • جوان.فرهاد واکاوی عوامل مؤثر بر توسعه تقاضای گردشگری مبتنی بر اکوتوریسم در مناطق روستایی گیلان [ دوره6, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • جوزی.سید علی طراحی الگوی مدیریت یکپارچه پدافند غیرعامل محیط زیست تامین آب شرب کلانشهر رشت [ دوره7, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1401]
 • جهانشاهی.مهدی ارزیابی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت سبز با نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی کارکنان (مورد مطالعه: شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران) [ دوره8, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1402]

ح

 • حاتمی شاه خالی. سیده محدثه عوامل مؤثر در ارتقاء کارآفرینی گردشگری در مناطق روستایی با تأکید بر حفظ محیط زیست [ دوره6, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1400]
 • حاجت پور شکاری. نسرین اثرات آتش سوزی بر روی پوشش گیاهی در جنگل های شاندرمن [ دوره7, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • حاجی زین العابدینی.محسن به کارگیری مؤلفه‌های کتابخانه سبز در کتابخانه های دانشگاهی ایران [ دوره7, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1401]
 • حاجیلری. نسیبه پیشرفت¬های اخیر درMXenes: فعالیت ضد باکتریایی و تصفیه فاضلاب [ دوره6, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1400]
 • حامدی.سپیده بررسی و مقایسه برخی روش‌های سبز رایج در تولید نانوذرات نقره [ دوره3, شماره 5 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • حجتی.سید محمد بررسی اثر اصلاح‌کننده‌های خاک بر سرعت و درصد جوانه‌زنی بذر ون (Fraxinus excelsior) [ دوره8, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1402]
 • حسن زاده.مرضیه بررسی توانایی حذف رنگینه کاتیونی متیلن بلو در نمونه‌های آبی با استفاده از پلیمرهای سنتزی [ دوره2, شماره 3 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • حسن زاده.مرضیه بررسی زیست محیطی صنعت خودرو‌سازی و راه‌های کاهش آلودگی‌های آن [ دوره3, شماره 4 - بهار - تابستان سال 1397]
 • حسن زاده.مرضیه مطالعه مروری روش‌های حذف آرسنیک از منابع آبی [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • حسن زاده.مرضیه مروری بر رنگینه های صنعتی پرکاربرد و روشهای حذف آنها از آب و فاضلاب [ دوره5, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1399]
 • حسینخانی.مریم ارزیابی و تحلیل اثرات محیط‌زیستی خیابان‌های شهری با استفاده از مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره، مطالعه موردی: خیابان 58 متری اراک [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • حسینی.سید عطااله ارزیابی مشخصات جاده‌های جنگلی و مقایسه با استانداردهای محیط زیستی و فنی (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده تنگ سولک بهمیی، کهگیلویه و بویراحمد) [ دوره6, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1400]
 • حسینی.سید عطااله بررسی رویش قطر و ارتفاع گونه‌های بید و توسکا در محل‌های تثبیت بیولوژیکی دیواره لغزشی جاده جنگلی (سری 3 سوردار واتاشان، چمستان، مازندران) [ دوره7, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1401]
 • حسینی.نسیبه ارزیابی الگوی فضایی پراکنش عملکردی سکونتگاه های ناحیه روستایی زبرخان (طی بازه زمانی 1375-1398) [ دوره6, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • حقیقی خمامی.مریم کاربرد روشFuzzy AHP در پهنه‌بندی خطر زمین لغزش در محیط GIS مطالعه موردی: حوضه آبخیز امامزاده ابراهیم [ دوره1, شماره 1 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • حقیقی خمامی.مریم ارزیابی ریسک محیط زیستی احداث اسکله بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی با استفاده از تلفیق روش‌های AHP، TOPSIS [ دوره2, شماره 2 - بهار - تابستان سال 1396]
 • حقیقی خمامی.مریم مطالعه ی تغییرات کاربری اراضی به کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی و تکنیک‌های سنجش از دور [ دوره3, شماره 5 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • حقیقی خمامی.مریم بازیافت آب پنیر، رهیافت مناسب جلوگیری از آسیب های محیط زیست [ دوره5, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1399]
 • حقیقی خمامی.مریم مقایسه روش های طبقه بندی ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی مصنوعی در تهیه ی نقشه کاربری اراضی (مطالعه موردی: پارک ملی بوجاق) [ دوره5, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • حکمت زاده.علی‌اکبر بررسی اثرات پدیده تغییر اقلیم بر دما، بارش با استفاده از مدل¬LARS-WG (مطالعه موردی حوضه آبخیز رودخانه بشار) [ دوره7, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • حیدرزاده. مهرداد بررسی مولفه های مدارس سبز با رویکرد معماری پایدار (مطالعه موردی: مدارس ابتدایی شهر ارومیه) [ دوره7, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1401]

خ

 • خان‌محمدی.مهرداد مطالعه ی تغییرات کاربری اراضی به کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی و تکنیک‌های سنجش از دور [ دوره3, شماره 5 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • خانمحمدی.مهرداد پارامترهای اساسی انتخاب محل پارک‌های جنگلی شهری براساس مولفه‌های توسعه پایدار [ دوره6, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • خدابخشی پور.محسن ارزیابی فنی و زیست محیطی تولید بیوگاز از بقایای کشاورزی (کلش برنج) [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • خدابخشی پور.مهسا ارزیابی فنی و زیست محیطی تولید بیوگاز از بقایای کشاورزی (کلش برنج) [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • خداکرمی.لقمان تعيين سطح زير كشت محصول سيب زميني در استان همدان با استفاده از سري زماني تصاوير ماهواره IRSP6 [ دوره7, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • خراسانی. محمد امین بررسی تطبیقی شاخص های کیفیت زندگی عشایر در دوره های پیش و پس از اسکان ناشی از وقوع سیلاب مورد مطالعه: روستای آزادگان، شهرستان جیرفت [ دوره6, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1400]
 • خراسانی.محمدباقر بررسی میکروپلاستیک‌ها به عنوان آلاینده نوظهور در منابع و اثرات بهداشتی برروی انسان، مطالعه مروری [ دوره7, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1401]
 • خسرویان.مریم مدل‌سازی پیوند بین خشکسالی، تعداد روزهای بارانی و تبخیر و تعرق در استان فارس [ دوره5, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1399]
 • خلیلی.رضا بررسی اثرات پدیده تغییر اقلیم بر دما، بارش با استفاده از مدل¬LARS-WG (مطالعه موردی حوضه آبخیز رودخانه بشار) [ دوره7, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • خیرخواه زرکش.میر مسعود بررسی روند تغییرات کاربری اراضی شهر ری با استفاده از داده های سنجش از دور [ دوره5, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1399]

د

 • دخانی.سیامک مکان یابی جمع آوری آب باران با استفاده از روش های رگرسیون چند متغیره بر پایه GIS (مطالعه موردی حوزه آبخیز تجره) [ دوره7, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • درمانی کوهی.حسن تأثیر گیاه پونه (Mentha pulegium L.) بر عملکرد، ویژگی های لاشه و غلظت برخی از فراسنجه های خون در جوجه های گوشتی [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • درمانی کوهی.حسن تأثیر استفاده از پودر گیاه کامل شوید (Anethum graveolens) بر عملکرد، برخی فراسنجه های خونی و سیستم اسکلتی جوجه های گوشتی [ دوره5, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • درمانی کوهی.حسن اثرات سطوح مختلف گیاه زنیان (Trachyspermum ammi)، به¬عنوان جایگزین آنتی¬بیوتیک، بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه¬های خونی جوجه¬های گوشتی [ دوره6, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1400]
 • دوازده امامی.سینا ارزیابی ریسک فردی و جمعی وقوع رخداد نشتی در پالایشگاه پارس جنوبی بر اساس تخمین تکرارپذیری اتصالات و مدل سازی نرم افزار PHAST [ دوره7, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • دوست.جلیل امکان سنجی نیترات زدایی از آب آشامیدنی با استفاده از بستر فتوکاتالیستی بتن فراتوانمند [ دوره6, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • دهقان زاده.هوشنگ بازیافت آب پنیر، رهیافت مناسب جلوگیری از آسیب های محیط زیست [ دوره5, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1399]
 • دهقان زاده.هوشنگ تأثیر استفاده از پودر گیاه کامل شوید (Anethum graveolens) بر عملکرد، برخی فراسنجه های خونی و سیستم اسکلتی جوجه های گوشتی [ دوره5, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1399]

ر

 • رازدار.بابک بررسی ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺳﺪﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش¬های ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه [ دوره5, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • رجایی.مریم بررسی اثرات زيست محيطي توليد پسته با روش ارزيابي چرخه حيات، مطالعه موردي: شهرستان رفسنجان [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • رحمانی قصبه.محمد بررسی مولفه های شاخص LEEDدر بهسازی مدارس متوسطه دوم استان سمنان با رویکرد اکولوژیک [ دوره7, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • رحمانی نژاد.سید علی کاربرد ORP در صنعت تصفیه آب و فاضلاب [ دوره1, شماره 1 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • رحمانی.محمد کاربست مدل دراستیک در بررسی روند توسعه صنعتی دشت ساری با تاثیر بر آلودگی زیست محیطی [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • رحیم نژاد.سلیمه بررسی اثر اصلاح‌کننده‌های خاک بر سرعت و درصد جوانه‌زنی بذر ون (Fraxinus excelsior) [ دوره8, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1402]
 • رحیمی پور شیخانی نژاد.محمدعلی بررسی وضعیت آسایش اقلیمی سایت موزه تاریخی و باستانی بویه املش در ارتباط با گردشگری [ دوره3, شماره 5 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • رحیمی پور شیخانی نژاد.محمدعلی بررسی نقش طرح های هادی در توسعه روستایی از منظر کالبدی با تاکید بر هویت بخشی به فضا مطالعه موردی، شهرستان رشت، استان گیلان [ دوره6, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1400]
 • ردایی.مهجبین تحلیلی بر سیستم موانع چندگانه مهندسی - طبیعی در راستای مدیریت پایدار پسماندهای رادیواکتیو [ دوره7, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1401]
 • رسولی.محمد رضا تأثیر شبکه های مجازی در ترویج فرهنگ محیط زیستی ایران [ دوره7, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • رضایی منش.فاطمه به کارگیری مؤلفه‌های کتابخانه سبز در کتابخانه های دانشگاهی ایران [ دوره7, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1401]
 • رفیعی.بهاره بررسی تأثیر تغییرات آب و هوایی بر محیط زیست و کشاورزی [ دوره8, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1402]
 • روانبخش سنگجویی.مکرم مروري بر ارزیابی و مديريت ریسک اکولوژیک گیاهان مهاجم [ دوره2, شماره 2 - بهار - تابستان سال 1396]
 • روانبخش سنگجویی.مکرم روند توسعه ارزیابی ریسک اکولوژیک منطقه ای [ دوره2, شماره 3 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • روانبخش سنگجویی.مکرم فلور، شکل رویشی، پراکنش جغرافیایی و شاخص تالابی گونه‌های گیاهی تالاب بین¬المللی انزلی [ دوره4, شماره 6 - بهار - تابستان سال 1398]
 • روانبخش سنگجویی.مکرم خدمات اکوسیستمی در برنامه راهبردی مدیریت زیست بومی تالاب بین¬المللی امیر¬کلایه [ دوره8, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1402]
 • روستا. حسین پایش و تعیین حد آستانه‌ی پوشش سبز شهری مبتنی بر داده‌‌های لندست، مطالعه‌‌ی موردی: مناطق 1 و 6 شهر شیراز [ دوره5, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1399]
 • رهبر هاشمی.میرمسلم مقایسه تغییرات دو سم هینوزان و بوتاکلر در منابع آب زیرزمینی استان گیلان [ دوره2, شماره 2 - بهار - تابستان سال 1396]
 • رهبر هاشمی.میرمسلم تحليل آسيب‌پذيري منابع آب زيرزميني و آنالیز حساسیت مدل دراستیک با استفاده از روش‌های حذف نقشه و تک مولفه‌ای با استفاده از تکنیک مونت‌کارلو [ دوره3, شماره 4 - بهار - تابستان سال 1397]
 • ریعان محصصی. علی تأثیر استفاده از پودر گیاه کامل شوید (Anethum graveolens) بر عملکرد، برخی فراسنجه های خونی و سیستم اسکلتی جوجه های گوشتی [ دوره5, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • ریعان محصصی. علی اثرات سطوح مختلف گیاه زنیان (Trachyspermum ammi)، به¬عنوان جایگزین آنتی¬بیوتیک، بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه¬های خونی جوجه¬های گوشتی [ دوره6, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1400]
 • ریعان محصصی.علی تأثیر گیاه پونه (Mentha pulegium L.) بر عملکرد، ویژگی های لاشه و غلظت برخی از فراسنجه های خون در جوجه های گوشتی [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]

ز

 • زعیم دار.مژگان طراحی الگوی مدیریت یکپارچه پدافند غیرعامل محیط زیست تامین آب شرب کلانشهر رشت [ دوره7, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1401]
 • زندی.رحمان بررسی و پیش‌بینی تغییرات پوشش جنگل‌ها با استفاده از طبقه‌بندی شیءگرا فازی تصاویر ماهواره‌ای و زنجیره مارکوف، مطالعه موردی‌: شهرستان رومشکان [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • زندی.رحمان مدل‌سازی پیوند بین خشکسالی، تعداد روزهای بارانی و تبخیر و تعرق در استان فارس [ دوره5, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1399]

س

 • ساعی. آرمان بررسی و ارزیابی سلامت ناشی از استنشاق ترکیبات آلی فرارموجود درهوای سطح شهر خرم آباد [ دوره6, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1400]
 • سالاری درگی.مرجان بررسی میکروپلاستیک‌ها به عنوان آلاینده نوظهور در منابع و اثرات بهداشتی برروی انسان، مطالعه مروری [ دوره7, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1401]
 • سجودی. زینب مروری بر راندمان‌ انتقال و توزیع آب در شبکه‌های آبیاری ایران و روش‌های برآورد آن [ دوره6, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1400]
 • سجودی.زینب تعیین رابطه کدورت آب (NTU) و کل مواد معلق (TSS) در آبیاری قطره‌ای [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • سرور.رحیم بررسی روند تغییرات کاربری اراضی شهر ری با استفاده از داده های سنجش از دور [ دوره5, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1399]
 • سهیلی ملکی.ندا بررسی بقایای آفت کش های موینفوس و اتیون در سیب و انگور و ارزیابی خطرات سلامتی بر اساس شبیه سازی مونت کارلو [ دوره8, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • سیدان.سید محسن تأثیر میزان شوری آب آبیاری و عوامل تولید بر عملکرد محصول سیب زمینی در شهرستان بهار-همدان [ دوره7, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1401]

ش

 • شاهنظری.آرمان اولویت بندی فناوری های بازیابی انرژی از زباله جامد شهری (مطالعه موردی شهر مشهد) [ دوره5, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1399]
 • شجاع الساداتی. سید عباس بررسی و مقایسه برخی روش‌های سبز رایج در تولید نانوذرات نقره [ دوره3, شماره 5 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • شریعت.محمود بررسی روند تغییرات کاربری اراضی شهر ری با استفاده از داده های سنجش از دور [ دوره5, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1399]
 • شریف نژاد.جواد بررسی مولفه های مدارس سبز با رویکرد معماری پایدار (مطالعه موردی: مدارس ابتدایی شهر ارومیه) [ دوره7, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1401]
 • شکی. هانیه کاربرد نانوالیاف الکتروریسی شده به منظورحذف آلاینده های گازی [ دوره7, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • شهابی.هژار بررسی و پیش‌بینی تغییرات پوشش جنگل‌ها با استفاده از طبقه‌بندی شیءگرا فازی تصاویر ماهواره‌ای و زنجیره مارکوف، مطالعه موردی‌: شهرستان رومشکان [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • شهبازی.علی تعيين سطح زير كشت محصول سيب زميني در استان همدان با استفاده از سري زماني تصاوير ماهواره IRSP6 [ دوره7, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • شيراكبري.نعيمه تغليظ لجن تصفيه خانه بهداشتي شركت ايران¬خودرو با استفاده از راكتور كاويتاسيون پلاسمايي [ دوره7, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1401]

ص

 • صادقی.تورج : بررسی وضعیت آلودگی میکروبی (آنتروکوک روده¬¬¬¬ای) آب شناگاه‌های دریای خزر در سواحل استان گیلان [ دوره8, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1402]
 • صادقی.معین تأثیر میزان شوری آب آبیاری و عوامل تولید بر عملکرد محصول سیب زمینی در شهرستان بهار-همدان [ دوره7, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1401]
 • صدیقی.بتول بررسی مدیریت پسماندهای خانه‌های بهداشت روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت [ دوره2, شماره 2 - بهار - تابستان سال 1396]
 • صفار.راضیه تحلیلی بر سیستم موانع چندگانه مهندسی - طبیعی در راستای مدیریت پایدار پسماندهای رادیواکتیو [ دوره7, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1401]
 • صفری. غلامحسین بررسی بقایای آفت کش های موینفوس و اتیون در سیب و انگور و ارزیابی خطرات سلامتی بر اساس شبیه سازی مونت کارلو [ دوره8, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • صلاح کار. صابره تأثیر گردشگری بر افزایش درآمد روستاییان مطالعه موردی: روستاهای بخش چابکسر شهرستان رودسر [ دوره6, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1400]
 • صوفیان.فرهاد بررسی وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان حوزه محیط‌زیست و سلامت در شهرداری کرج [ دوره5, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1399]
 • صيادي ملكامي.علي تغليظ لجن تصفيه خانه بهداشتي شركت ايران¬خودرو با استفاده از راكتور كاويتاسيون پلاسمايي [ دوره7, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1401]

ض

 • ضمیرایی.زهرا بررسی کمی و کیفی پسماندهای تولید شده در صنایع فولاد [ دوره1, شماره 1 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • ضمیرایی.زهرا پسماندهای صنایع پتروشیمی و نحوه مدیریت آن [ دوره3, شماره 4 - بهار - تابستان سال 1397]
 • ضمیرایی.زهرا حذف نفت از آب‌های آلوده به آن توسط جاذب های مقرون به صرفه [ دوره4, شماره 6 - بهار - تابستان سال 1398]
 • ضمیرایی.زهرا بررسی و شناسایی پسماند شهرک های صنعتی استان گیلان (مطالعه موردی: صنایع پلاستیک و لاستیک سنتزی) [ دوره6, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1400]

ط

 • طاهری آبکنار.کامبیز الگوی پراکنش درختان و رقابت آشکوب‌ها در مراحل تحولی جنگل در توده‌های آمیخته گیلان [ دوره5, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1399]

ع

 • عابدی. رؤیا پیش بینی قیمت تعدیل شده کربن با استفاده از تجزیه وتحلیل سری های زمانی [ دوره6, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • عابدی.طوبی ارزش اقتصادی حفاظت از رودخانه به‌منظور تأمین پایداری آب (مطالعه موردی: رودخانه خالکائی ماسال، استان گیلان) [ دوره1, شماره 1 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • عابدی.طوبی بررسی اثرات محیط زیستی مبارزه مکانیکی و بیولوژیکی به منظور کنترل بیوماس گیاهان آبزی تالاب انزلی (مطالعه موردی: تالاب غرب) [ دوره4, شماره 6 - بهار - تابستان سال 1398]
 • عابدین زاده.نیلوفر ارزیابی ریسک محیط زیستی احداث اسکله بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی با استفاده از تلفیق روش‌های AHP، TOPSIS [ دوره2, شماره 2 - بهار - تابستان سال 1396]
 • عابدین زاده.نیلوفر بررسی تصفیه‌پذیری فاضلاب خمیروکاغذ با استفاده از روش تصفیه ترکیبی اولترافیلتراسیون و فنتون [ دوره2, شماره 3 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • عابدین زاده.نیلوفر ارزیابی اثرات محیط زیستی احداث کارخانه فولاد [ دوره3, شماره 4 - بهار - تابستان سال 1397]
 • عابدین زاده.نیلوفر بررسی حذف رنگ کنگورد از پساب های صنعتی با استفاده از روش جذب سطحی [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • عاشورنیا.مهدی مقایسه تغییرات دو سم هینوزان و بوتاکلر در منابع آب زیرزمینی استان گیلان [ دوره2, شماره 2 - بهار - تابستان سال 1396]
 • عاشورنیا.مهدی تحليل آسيب‌پذيري منابع آب زيرزميني و آنالیز حساسیت مدل دراستیک با استفاده از روش‌های حذف نقشه و تک مولفه‌ای با استفاده از تکنیک مونت‌کارلو [ دوره3, شماره 4 - بهار - تابستان سال 1397]
 • عالی‌پور.مهدی تعیین الگوی مکان‌یابی نیروگاه‌ زباله‌سوز شهری [ دوره3, شماره 5 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • عباس زاده طهرانی.نادیا برآورد سطح زیرکشت گندم دیم با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنتينل2 (مطالعه موردی: منطقه سجاسرود شهرستان خدابنده استان زنجان) [ دوره5, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1399]
 • عباس زاده.لیلا بررسی بقایای آفت کش های موینفوس و اتیون در سیب و انگور و ارزیابی خطرات سلامتی بر اساس شبیه سازی مونت کارلو [ دوره8, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • عبدالعظیمی.هادی پایش و تعیین حد آستانه‌ی پوشش سبز شهری مبتنی بر داده‌‌های لندست، مطالعه‌‌ی موردی: مناطق 1 و 6 شهر شیراز [ دوره5, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1399]
 • عبداللهی.پری زنجیره ارزش و توسعه تجاری سنجد تلخ (Hipphophae rhamnoides L) در راستای امنیت غذایی کشور [ دوره8, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1402]
 • عبداللهی.سحر آشکارسازی و پیش‌بینی تغییرات سطح جنگل‌های استان گیلان با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و مدل ژئومد [ دوره5, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1399]
 • عبدلی لاکتاسرائی.مهسا مطالعه ی تغییرات کاربری اراضی به کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی و تکنیک‌های سنجش از دور [ دوره3, شماره 5 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • عبدلی لاکتاسرائی.مهسا مقایسه روش های طبقه بندی ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی مصنوعی در تهیه ی نقشه کاربری اراضی (مطالعه موردی: پارک ملی بوجاق) [ دوره5, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • عزیزپور.فرهاد ارزیابی الگوی فضایی پراکنش عملکردی سکونتگاه های ناحیه روستایی زبرخان (طی بازه زمانی 1375-1398) [ دوره6, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • عزیزی.ماندانا بررسی تخریب کاربری اراضی جنگلی در اثر احداث سد با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره‌ای [ دوره5, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • عظیمی. سیده بهاره اثرات محیط زیستی ورود پسماندهای پلاستیکی به دریا و روش¬های مدیریت آن (مطالعه مروری) [ دوره7, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • عظیمی. سیده بهاره مروری بر انواع سوپرجاذب های مورد استفاده در بخش کشاورزی و بررسی سنتز دو نوع جاذب با استفاده از منابع بازیافتی جهت صرفه جویی در منابع آب [ دوره8, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • عظیمی.یوسف اثرات محیط زیستی ورود پسماندهای پلاستیکی به دریا و روش¬های مدیریت آن (مطالعه مروری) [ دوره7, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • علمی.محمد رضا بررسی اثرات زيست محيطي توليد پسته با روش ارزيابي چرخه حيات، مطالعه موردي: شهرستان رفسنجان [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • علی احمدی.علیرضا ارزیابی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت سبز با نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی کارکنان (مورد مطالعه: شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران) [ دوره8, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1402]
 • علیپور.محمدجواد بررسی میزان کادمیوم و سرب در خاک پایین دست محل دفن زباله تایباد [ دوره8, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1402]
 • علیزاده. رضا حذف سرب با نانو ساختارهای آلی فلزی آهن و بنزن تری کربوکسیلات از محلول آبی [ دوره6, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • علیزاده. رضا حذف رنگ متیلن بلو از پساب با استفاده از Fe-BTC [ دوره7, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • عمرانی.قاسمعلی بررسی مقدار و ترکیب نخاله‌های ساختمانی کلانشهر کرج [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]

غ

 • غزنوی.سیده نسرین بررسی افت چوب استحصالی، زی¬توده و اندوخته کربن تنه تجاری گونه¬های ممرز و خرمندی در جنگل¬های آستارا [ دوره6, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1400]
 • غفوری اسکویی1.حامد امکان سنجی افزایش ماندگاری مرغ بسته بندی شده با پد سلولزی و عصاره لیمو و تاثیرات محیط زیستی آن [ دوره7, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1401]
 • غفوری.محمد بررسی میزان کادمیوم و سرب در خاک پایین دست محل دفن زباله تایباد [ دوره8, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1402]
 • غلامی بروجنی.فتح اله بررسی کارایی عصاره ناخالص آنزیمی استخراج شده از ریشه ترب کوهی درحذف کاتکول [ دوره7, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • غنیمتی. مجید تبدیل نوری آلاینده زیست محیطی هیدروژن سولفید و تولید سوخت هیدروژن با استفاده از کاتالیزگر نانوکامپوزیتی مغناطیسی پایه کربن [ دوره7, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1401]

ف

 • فروتن.سارا بررسی روند تغییرات کاربری اراضی شهر ری با استفاده از داده های سنجش از دور [ دوره5, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1399]
 • فیضی.صدف بررسی و شناسایی پسماند شهرک های صنعتی استان گیلان (مطالعه موردی: صنایع پلاستیک و لاستیک سنتزی) [ دوره6, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • فیضی.صدف تعیین الگوی مکان‌یابی نیروگاه‌ زباله‌سوز شهری [ دوره3, شماره 5 - پاییز - زمستان سال 1397]

ق

 • قاسمی سیانی.محمد بررسی عملکرد مدیریتی مجتمع‌های گردشگری با تأکید بر مؤلفه‌های اجتماعی – فرهنگی (مورد مطالعه: مجتمع گردشگری کرمانشاه) [ دوره6, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • قاسمی نژاد.سیده معصومه ارزيابي راندمان روش هاي تالنز، پليساکاريد و میکروبی در توليد نانوذرات نقره [ دوره3, شماره 5 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • قدس خواه دریایی.مهرداد اثرات آتش سوزی بر روی پوشش گیاهی در جنگل های شاندرمن [ دوره7, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • قربانی. اکرم بررسی میزان کادمیوم و سرب در خاک پایین دست محل دفن زباله تایباد [ دوره8, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1402]
 • قنبری.فاطمه بررسی مدیریت پسماندهای خانه‌های بهداشت روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت [ دوره2, شماره 2 - بهار - تابستان سال 1396]
 • قنبری.فاطمه بررسی اثرات محیط زیستی انرژیهای پایدار (مطالعه موردی: انرژي‌هاي خورشیدی، باد و هیدروالکتریک) [ دوره2, شماره 3 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • قنبری.فاطمه ارزیابی اثرات محیط زیستی احداث کارخانه فولاد [ دوره3, شماره 4 - بهار - تابستان سال 1397]
 • قنبری.فاطمه مقایسه اثرات آلودگی ناشی از زباله های سراوان بر رودخانه کچا در زمان خشک-سالی و تر¬سالی [ دوره4, شماره 6 - بهار - تابستان سال 1398]
 • قنبری.فاطمه اسپیرولینا، میکروجلبک‌ جاذب رنگ از فاضلاب [ دوره8, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1402]

ک

 • کاسی کوزانی.امیر شبیه‌سازی عددی اثر واگرایی دیواره و شیب کف معکوس بر مشخصات جهش هیدرولیکی با استفاده از نرم‌افزار FLOW3D [ دوره3, شماره 5 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • کاظم پور لارسری.مریم الگوی پراکنش درختان و رقابت آشکوب‌ها در مراحل تحولی جنگل در توده‌های آمیخته گیلان [ دوره5, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • کاظمی راد.لادن بررسی روند تغییر پارامترهای اقلیمی ایستگاه زنجان در دوره‌ی 2011-2030 میلادی [ دوره1, شماره 1 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • کاظمی راد.لادن تلفیق روش تصمیم‌گیری چند معیاره AHP و GIS در ارزیابی تناسب زمین [ دوره2, شماره 3 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • کتبه ئی مرادی.زهرا بازیافت آب پنیر، رهیافت مناسب جلوگیری از آسیب های محیط زیست [ دوره5, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1399]
 • کریم زاده.فتح اله مقایسه ی کاربرد ضایعات نانو و میکرو به عنوان منبع تامین کننده ی فلز روی در کشت هیدروپونیک خیار [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • کریمی پاشاکی. محمد حسین شبیه‌سازی عددی اثر واگرایی دیواره و شیب کف معکوس بر مشخصات جهش هیدرولیکی با استفاده از نرم‌افزار FLOW3D [ دوره3, شماره 5 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • کریمی.مرتضی ارزیابی هیدرودینامیک و تغییرات مورفولوژی مصب رودخانه سفیدرود [ دوره3, شماره 5 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • کیا.علی اصغر کیا تأثیر شبکه های مجازی در ترویج فرهنگ محیط زیستی ایران [ دوره7, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • کیومرثی.حامد تأثیر گیاه پونه (Mentha pulegium L.) بر عملکرد، ویژگی های لاشه و غلظت برخی از فراسنجه های خون در جوجه های گوشتی [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • کیومرثی.حامد بازیافت آب پنیر، رهیافت مناسب جلوگیری از آسیب های محیط زیست [ دوره5, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1399]
 • کیومرثی.حامد تأثیر استفاده از پودر گیاه کامل شوید (Anethum graveolens) بر عملکرد، برخی فراسنجه های خونی و سیستم اسکلتی جوجه های گوشتی [ دوره5, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • کیومرثی.حامد اثرات سطوح مختلف گیاه زنیان (Trachyspermum ammi)، به¬عنوان جایگزین آنتی¬بیوتیک، بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه¬های خونی جوجه¬های گوشتی [ دوره6, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1400]
 • کیومرثی.حامد امکان سنجی افزایش ماندگاری مرغ بسته بندی شده با پد سلولزی و عصاره لیمو و تاثیرات محیط زیستی آن [ دوره7, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1401]
 • کیومرثی.حامد بررسی تأثیر تغییرات آب و هوایی بر محیط زیست و کشاورزی [ دوره8, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1402]

گ

ل

 • لشگری.محسن تبدیل نوری آلاینده زیست محیطی هیدروژن سولفید و تولید سوخت هیدروژن با استفاده از کاتالیزگر نانوکامپوزیتی مغناطیسی پایه کربن [ دوره7, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1401]

م

 • محافظت کار.متین بررسی ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺳﺪﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش¬های ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه [ دوره5, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • محمدی خانقاهی.بهزاد بررسی بقایای آفت کش های موینفوس و اتیون در سیب و انگور و ارزیابی خطرات سلامتی بر اساس شبیه سازی مونت کارلو [ دوره8, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • محمدی گلنگش.محسن ارزیابی فنی و زیست محیطی تولید بیوگاز از بقایای کشاورزی (کلش برنج) [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • محمدی. فرزاد بررسی مولفه های شاخص LEEDدر بهسازی مدارس متوسطه دوم استان سمنان با رویکرد اکولوژیک [ دوره7, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • محمودی چناری.حبیب بررسی نقش طرح های هادی در توسعه روستایی از منظر کالبدی با تاکید بر هویت بخشی به فضا مطالعه موردی، شهرستان رشت، استان گیلان [ دوره6, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1400]
 • محمودی چناری.حبیب مکان یابی محدوده های مناسب برای دفن پسماند روستایی (محدوده مورد مطالعه : شهرستان قصرشیرین ) [ دوره7, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1401]
 • محمودی.ابوالقاسم ارزیابی پیامدهای لغو ویزا با جمهوری آذربایجان بر توسعه¬ پایدار گردشگری شمال‌غرب ایران [ دوره4, شماره 6 - بهار - تابستان سال 1398]
 • محمودی.مجتبی بررسی اثر اصلاح‌کننده‌های خاک بر سرعت و درصد جوانه‌زنی بذر ون (Fraxinus excelsior) [ دوره8, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1402]
 • مدبر.جواد تغليظ لجن تصفيه خانه بهداشتي شركت ايران¬خودرو با استفاده از راكتور كاويتاسيون پلاسمايي [ دوره7, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1401]
 • مدبری.هادی مقایسه تغییرات دو سم هینوزان و بوتاکلر در منابع آب زیرزمینی استان گیلان [ دوره2, شماره 2 - بهار - تابستان سال 1396]
 • مدبری.هادی تحليل آسيب‌پذيري منابع آب زيرزميني و آنالیز حساسیت مدل دراستیک با استفاده از روش‌های حذف نقشه و تک مولفه‌ای با استفاده از تکنیک مونت‌کارلو [ دوره3, شماره 4 - بهار - تابستان سال 1397]
 • مدبری.هادی بررسی وضعیت آسایش اقلیمی سایت موزه تاریخی و باستانی بویه املش در ارتباط با گردشگری [ دوره3, شماره 5 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • مدبری.هادی بررسی الگوی تغییرات کیفیت آب و شناسایی گیاهان مهاجم آبزی در سدهای آب شرب استان مازندران و ارائه راهکارهای کنترلی دوستدار محیط زیست [ دوره8, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1402]
 • مدنی.ساجده مروري بر ارزیابی و مديريت ریسک اکولوژیک گیاهان مهاجم [ دوره2, شماره 2 - بهار - تابستان سال 1396]
 • مدنی.ساجده روند توسعه ارزیابی ریسک اکولوژیک منطقه ای [ دوره2, شماره 3 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • معصومي قلعه.ليلي تغليظ لجن تصفيه خانه بهداشتي شركت ايران¬خودرو با استفاده از راكتور كاويتاسيون پلاسمايي [ دوره7, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1401]
 • معین الدینی.مظاهر بررسی مقدار و ترکیب نخاله‌های ساختمانی کلانشهر کرج [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • مقدسی بروجنی.سحر مقایسه ی کاربرد ضایعات نانو و میکرو به عنوان منبع تامین کننده ی فلز روی در کشت هیدروپونیک خیار [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • مقدمی.شمیم تعیین منعقد کننده بهینه جهت تصفیه شیمیایی فاضلاب الیاف‌دار خروجی کارخانجات چوب و کاغذ [ دوره1, شماره 1 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • مقدمی.شمیم ارزیابی ریسک محیط زیستی احداث اسکله بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی با استفاده از تلفیق روش‌های AHP، TOPSIS [ دوره2, شماره 2 - بهار - تابستان سال 1396]
 • مقدمی.شمیم بررسی اثرات محیط زیستی مبارزه مکانیکی و بیولوژیکی به منظور کنترل بیوماس گیاهان آبزی تالاب انزلی (مطالعه موردی: تالاب غرب) [ دوره4, شماره 6 - بهار - تابستان سال 1398]
 • ملکیان.مهین بررسی اثرات زيست محيطي توليد پسته با روش ارزيابي چرخه حيات، مطالعه موردي: شهرستان رفسنجان [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • منتصری.حسین بررسی اثرات پدیده تغییر اقلیم بر دما، بارش با استفاده از مدل¬LARS-WG (مطالعه موردی حوضه آبخیز رودخانه بشار) [ دوره7, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • منصورقناعی. آمنه : بررسی وضعیت آلودگی میکروبی (آنتروکوک روده¬¬¬¬ای) آب شناگاه‌های دریای خزر در سواحل استان گیلان [ دوره8, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1402]
 • منصورقناعی. محمدحسین بررسی مقاومت فشاری و کاهش وزن در بتن قلیافعال حافظ محیط زیست، تحت حرارت بالا [ دوره8, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1402]
 • منصوری. محبوبه تحلیل محتوای کتاب های پایه پنجم ابتدایی سال تحصیلی 1403-1402 براساس میزان توجه به مؤلفه های محیط زیست [ دوره8, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • مو سی پور میاندهی.پری تحلیل محتوای کتاب های پایه پنجم ابتدایی سال تحصیلی 1403-1402 براساس میزان توجه به مؤلفه های محیط زیست [ دوره8, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • موحد.الهام طراحی،ساخت و ارزیابی سنسورخازنی برای اندازه گیری رطوبت خاک [ دوره8, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1402]
 • موسوی.سید احمد برآورد سطح زیرکشت گندم دیم با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنتينل2 (مطالعه موردی: منطقه سجاسرود شهرستان خدابنده استان زنجان) [ دوره5, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1399]
 • موسوی.سید محمد بررسی الگوی تغییرات کیفیت آب و شناسایی گیاهان مهاجم آبزی در سدهای آب شرب استان مازندران و ارائه راهکارهای کنترلی دوستدار محیط زیست [ دوره8, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1402]
 • موسوی.سیدحسن بررسی مقدار و ترکیب نخاله‌های ساختمانی کلانشهر کرج [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • موسوی.سیدحسن بررسی وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان حوزه محیط‌زیست و سلامت در شهرداری کرج [ دوره5, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1399]
 • مومنی. مصطفی تحلیل تطبیقی قوانین مربوط به کاربری زمین در چهارچوب حکمروایی اقلیمی چندسطحی (موردپژوهی: منطقه شهری قزوین) [ دوره6, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • مومنی.نفیسه کاربرد نشانگر های مولکولی در مطالعات زیست‎شناسی حفاظت [ دوره8, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1402]
 • مهدویان آهق.سیده الهه بازیابی منعقدکننده از لجن تصفیه‌خانه‌ی آب به روش هضم اسیدی [ دوره3, شماره 4 - بهار - تابستان سال 1397]
 • مهدویان.سید محمدرضا بررسی تأثیر تغییرات آب و هوایی بر محیط زیست و کشاورزی [ دوره8, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1402]
 • مهدی نسب. مهدی ارزیابی وضعیت تروفی تالاب ها استان لرستان بر اساس شاخص کارلسونTSI [ دوره7, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1401]
 • مهربان جوبنی. پویان بررسی الگوی تغییرات کیفیت آب و شناسایی گیاهان مهاجم آبزی در سدهای آب شرب استان مازندران و ارائه راهکارهای کنترلی دوستدار محیط زیست [ دوره8, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1402]
 • میربلوکی.هانیه تعیین منعقد کننده بهینه جهت تصفیه شیمیایی فاضلاب الیاف‌دار خروجی کارخانجات چوب و کاغذ [ دوره1, شماره 1 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • میربلوکی.هانیه ارزیابی اثرات محیط زیستی احداث کارخانه فولاد [ دوره3, شماره 4 - بهار - تابستان سال 1397]
 • میربلوکی.هانیه بررسی ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﺳﺪﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش¬های ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه [ دوره5, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • میربلوکی.هانیه مقایسه اثرات آلودگی ناشی از زباله های سراوان بر رودخانه کچا در زمان خشک-سالی و تر¬سالی [ دوره4, شماره 6 - بهار - تابستان سال 1398]
 • میربلوکی.هانیه بررسی پارامترهای شاخص آلایندگی در پساب خروجی تصفیه خانه‌های فاضلاب شهرک¬های صنعتی استان گیلان [ دوره6, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • میربلوکی.هانیه اسپیرولینا، میکروجلبک‌ جاذب رنگ از فاضلاب [ دوره8, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • میرزا آقازاده.علی تأثیر گیاه پونه (Mentha pulegium L.) بر عملکرد، ویژگی های لاشه و غلظت برخی از فراسنجه های خون در جوجه های گوشتی [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • میرزایی.فرهاد تعیین رابطه کدورت آب (NTU) و کل مواد معلق (TSS) در آبیاری قطره‌ای [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]

ن

 • نادری.سعید بررسی تراکم و تنوع گونه‌ای پرندگان تالاب بین المللی امیرکلایه طی دوره 10 ساله (1386-1395)، بر اساس سرشماری زمستانه [ دوره5, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • ناصری هرسینی.رضا تأثیر گیاه پونه (Mentha pulegium L.) بر عملکرد، ویژگی های لاشه و غلظت برخی از فراسنجه های خون در جوجه های گوشتی [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • ناصری هرسینی.رضا تأثیر استفاده از پودر گیاه کامل شوید (Anethum graveolens) بر عملکرد، برخی فراسنجه های خونی و سیستم اسکلتی جوجه های گوشتی [ دوره5, شماره 8 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • ناصری هرسینی.رضا اثرات سطوح مختلف گیاه زنیان (Trachyspermum ammi)، به¬عنوان جایگزین آنتی¬بیوتیک، بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه¬های خونی جوجه¬های گوشتی [ دوره6, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1400]
 • ناصری هرسینی.رضا بررسی تأثیر تغییرات آب و هوایی بر محیط زیست و کشاورزی [ دوره8, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1402]
 • ناصری.غلامحسین بررسی مولفه های شاخص LEEDدر بهسازی مدارس متوسطه دوم استان سمنان با رویکرد اکولوژیک [ دوره7, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • ناهد.علی بررسی کمی و کیفی پسماندهای تولید شده در صنایع فولاد [ دوره1, شماره 1 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • ناهد.علی پسماندهای صنایع پتروشیمی و نحوه مدیریت آن [ دوره3, شماره 4 - بهار - تابستان سال 1397]
 • ناهد.علی بررسی اثرات زیست محیطی پسماند لاستیک و روش‌های پیشنهادی در مدیریت این نوع پسماندها [ دوره4, شماره 6 - بهار - تابستان سال 1398]
 • نجات زاده.فاطمه بررسی کارایی عصاره ناخالص آنزیمی استخراج شده از ریشه ترب کوهی درحذف کاتکول [ دوره7, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • نصیر احمدی.کامران تعيين سطح زير كشت محصول سيب زميني در استان همدان با استفاده از سري زماني تصاوير ماهواره IRSP6 [ دوره7, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • نصیری جان آقا.فرزانه بررسی وضعیت آسایش اقلیمی سایت موزه تاریخی و باستانی بویه املش در ارتباط با گردشگری [ دوره3, شماره 5 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • نصیری جان آقا.فرزانه بررسی وضعیت آسایش اقلیمی سایت موزه تاریخی و باستانی بویه املش در ارتباط با گردشگری [ دوره3, شماره 5 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • نصیری جان آقا.فرزانه بررسی نقش طرح های هادی در توسعه روستایی از منظر کالبدی با تاکید بر هویت بخشی به فضا مطالعه موردی، شهرستان رشت، استان گیلان [ دوره6, شماره 9 - بهار - تابستان سال 1400]
 • نصیری.وحید آشکارسازی و پیش‌بینی تغییرات سطح جنگل‌های استان گیلان با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و مدل ژئومد [ دوره5, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1399]
 • نظام هاشمی.اعظم : بررسی وضعیت آلودگی میکروبی (آنتروکوک روده¬¬¬¬ای) آب شناگاه‌های دریای خزر در سواحل استان گیلان [ دوره8, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1402]
 • نظرپورفرد.کورش بررسی الگوی پراکنش مکانی با استفاده از دو روش فاصله ای و کوادراتی در مناطق تحت تاثیر تفرج در زاگرس [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • نعیم آبادی.نازنین واکاوی عوامل مؤثر بر توسعه تقاضای گردشگری مبتنی بر اکوتوریسم در مناطق روستایی گیلان [ دوره6, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • نوائی. فرهود مطالعۀ کارایی روش‌های مختلف تجزیۀ زیستی میکروبی در حذف آلاینده‌های هیدروکربنی نفت خام [ دوره6, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • نوروزی.نیلوفر غالبیت جدید گروه های پلانکتونی در حوضه جنوب شرقی دریای خزر [ دوره5, شماره 7 - بهار - تابستان سال 1399]
 • نیک پور. طاهره تأثیر شبکه های مجازی در ترویج فرهنگ محیط زیستی ایران [ دوره7, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1401]

و

 • واقعی.رمضان امکان سنجی نیترات زدایی از آب آشامیدنی با استفاده از بستر فتوکاتالیستی بتن فراتوانمند [ دوره6, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • وفاجوی دیانتی.محمد : بررسی وضعیت آلودگی میکروبی (آنتروکوک روده¬¬¬¬ای) آب شناگاه‌های دریای خزر در سواحل استان گیلان [ دوره8, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1402]
 • ولی سامانی.جمال محمد ارزیابی هیدرودینامیک و تغییرات مورفولوژی مصب رودخانه سفیدرود [ دوره3, شماره 5 - پاییز - زمستان سال 1397]

ه

 • هاشمی.سیدمحمود پارامترهای اساسی انتخاب محل پارک‌های جنگلی شهری براساس مولفه‌های توسعه پایدار [ دوره6, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • هاشمی‌زاده.عباس مطالعۀ کارایی روش‌های مختلف تجزیۀ زیستی میکروبی در حذف آلاینده‌های هیدروکربنی نفت خام [ دوره6, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • هدایتی آقمشهدی.امیر ارزیابی و تحلیل اثرات محیط‌زیستی خیابان‌های شهری با استفاده از مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره، مطالعه موردی: خیابان 58 متری اراک [ دوره4, شماره 6 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • هروی.هومن اسپیرولینا، میکروجلبک‌ جاذب رنگ از فاضلاب [ دوره8, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1402]
 • هویدی.حسن استفاده از ماکروجلبک ها بعنوان منبع زیست توده برای تولید انرژی های تجدیدپذیر [ دوره2, شماره 2 - بهار - تابستان سال 1396]

ی

 • یزدی.محمد بررسی پارامترهای شاخص آلایندگی در پساب خروجی تصفیه خانه‌های فاضلاب شهرک¬های صنعتی استان گیلان [ دوره6, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • یزدیان.مهدی تحلیلی بر سیستم موانع چندگانه مهندسی - طبیعی در راستای مدیریت پایدار پسماندهای رادیواکتیو [ دوره7, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1401]
 • یوسفی.بهنام ارزش اقتصادی حفاظت از رودخانه به‌منظور تأمین پایداری آب (مطالعه موردی: رودخانه خالکائی ماسال، استان گیلان) [ دوره1, شماره 1 - پاییز - زمستان سال 1395]