• صفحه اصلی
  • بررسی میکروپلاستیک‌ها به عنوان آلاینده نوظهور در منابع و اثرات بهداشتی برروی انسان، مطالعه مروری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2021070816495 بازدید : 2395 صفحه: 13 - 26

20.1001.1.26763060.1401.7.11.2.2

نوع مقاله: مروری

مقالات مرتبط