اخبار نشریه

فراخوان دریافت مقاله

به اطلاع می‌رساند:

نشريه پژوهش و فناوری محيط زيست، مجلهء علمي پژوهشكده محيط زيست جهاد دانشگاهي است. اين نشريه به صورت دو فصلنامه و به زبان فارسي منتشر مي‌شود و از دريافت مقالات علمي در زمينه هاي مختلف محيط زيست استقبال مي‌نمايد‌. کلیه پژوهشگران و متخصصان فعال در این زمینه می توانند مقالات خود را طبق فرمت راهنمای نویسنگان، از طریق منوی «ارسال مقاله» سایت، ارسال نمایند.