جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980916193896 مطالعه ی تغییرات کاربری اراضی به کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی و تکنیک‌های سنجش از دور
مهرداد خان‌محمدی
مریم حقیقی خمامی
محمد پناهنده
مهسا عبدلی لاکتاسرائی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)