فهرست مقالات


شماره 5 سال 3 پاییز - زمستان 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13980916193896 مطالعه ی تغییرات کاربری اراضی به کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی و تکنیک‌های سنجش از دور
مهسا عبدلی لاکتاسرائی
مهرداد خان‌محمدی
مریم حقیقی خمامی
محمد پناهنده
2 13980916193897 شبیه‌سازی عددی اثر واگرایی دیواره و شیب کف معکوس بر مشخصات جهش هیدرولیکی با استفاده از نرم‌افزار FLOW3D
امیر کاسی کوزانی
محمد حسین کریمی پاشاکی
3 13980917193916 ارزیابی هیدرودینامیک و تغییرات مورفولوژی مصب رودخانه سفیدرود
مرتضی کریمی
جمال محمد ولی سامانی
4 13980917193917 تعیین الگوی مکان‌یابی نیروگاه‌ زباله‌سوز شهری
صدف فیضی
مهدی عالی‌پور
5 13980917193918 بررسی وضعیت آسایش اقلیمی سایت موزه تاریخی و باستانی بویه املش در ارتباط با گردشگری
محمدعلی رحیمی پور شیخانی نژاد
فرزانه نصیری
حبیب محمودی چناری
هادی مدبری
6 13980924204033 بررسی و مقایسه برخی روش‌های سبز رایج در تولید نانوذرات نقره
سپیده حامدی
سید عباس شجاع الساداتی
7 13980924204038 ارزيابي راندمان روش هاي تالنز، پليساکاريد و میکروبی در توليد نانوذرات نقره
سیده معصومه قاسمی نژاد
8 13971130177677 بررسی وضعیت آسایش اقلیمی سایت موزه تاریخی و باستانی بویه املش در ارتباط با گردشگری
محمدعلی رحیمی پور شیخانی نژاد
فرزانه نصیری
حبیب محمودی چناری
هادی مدبری
9 13971204177773 ارزیابی هیدرودینامیک و تغییرات مورفولوژی مصب رودخانه سفیدرود
مرتضی کریمی
جمال محمدولی سامانی
10 13971206177814 مطالعه¬ی تغییرات کاربری اراضی به کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی و تکنیک¬های سنجش از دور
مهسا عبدلی لاکتاسرائی
مهرداد خانمحمدی
محمد پناهنده
مریم حقیقی خمامی
11 13971215178028 بررسی و مقایسه برخی روش های سبز رایج در تولید نانوذرات نقره
سپیده حامدی
سیدعباس شجاع الساداتی
12 13971219178125 ارزيابي راندمان روش هاي تالنز ، پلي ساکاريد و میکروبی در توليد نانو ذرات نقره
سیده معصومه قاسمی نژاد

شماره 4 سال 3 بهار - تابستان 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13971003166379 بررسی زیستمحیطی صنعت خودرو‌سازی و راه‌های کاهش آلودگی‌های آن
2 13971003166381 بررسی توانایی تخریب و حذف رنگزاهای مختلف با استفاده از نانوذرات کلوئیدی نقره
3 13971003166382 پسماندهای صنایع پتروشیمی و نحوه مدیریت آن
4 13971003166383 تحليل آسيب‌پذيري منابع آب زيرزميني و آنالیز حساسیت مدل دراستیک با استفاده از روش‌های حذف نقشه و تک مولفه‌ای با استفاده از تکنیک مونت‌کارلو
5 13971003166388 بازیابی منعقدکننده از لجن تصفیه‌خانه‌ی آب به روش هضم اسیدی
6 13971003166389 بررسی روند تباهی زیستگاهی و از هم گسیختگی در منطقه حفاظت شده لیسار بر اساس رهیافت اکولوژی سیمای سرزمین
7 13971003166390 ارزیابی اثرات محیط زیستی احداث کارخانه فولاد
8 13970620221222164320 بازیابی منعقدکننده از لجن تصفیه‌خانه‌ی آب به روش هضم اسیدی
سیده الهه مهدویان آهق
فریبا استوار
9 13970624145742164390 بررسی زیستمحیطی صنعت خودرو سازی و راه های کاهش آلودگی های آن
سید سجاد بیدوا
مرضیه حسن زاده
10 13970625135337164413 بررسی توانایی تخریب و حذف رنگزاهای مختلف با استفاده از نانوذرات کلوئیدی نقره
محدثه توکلی
فریبا استوار

شماره 3 سال 2 پاییز - زمستان 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 1397022914253112221 بررسی تصفیه‌پذیری فاضلاب خمیروکاغذ با استفاده از روش تصفیه ترکیبی اولترافیلتراسیون و فنتون
2 13970229141443112222 تلفیق روش تصمیم‌گیری چند معیاره AHP و GIS در ارزیابی تناسب زمین
3 13970229141750112223 بررسی توانایی حذف رنگینه کاتیونی متیلن بلو در نمونه‌های آبی با استفاده از پلیمرهای سنتزی
4 13970229142626112224 تحليل آسيب‌پذيري منابع آب‌هاي زيرزميني با استفاده از روش دراستيك و مقایسه آن با پارامتر نیترات در گيلان
5 13970229143114112225 مروری بر آلودگی های نفتی در دریای خزر
6 1397022914368112227 بررسی اثرات محیط زیستی انرژیهای پایدار (مطالعه موردی: انرژي‌هاي خورشیدی، باد و هیدروالکتریک)
7 13970229144216112228 روند توسعه ارزیابی ریسک اکولوژیک منطقه ای
8 139606131139197896 روند توسعه ارزیابی ریسک اکولوژیک منطقه¬ای
9 1396120916422191058 بررسی توانایی حذف رنگینه کاتیونی متیلن بلو در نمونه های آبی با استفاده از پلیمرهای سنتزی
مرضیه حسن زاده
فریبا استوار
10 1396121911118101221 مروری بر آلودگی¬های نفتی در دریای خزر
مهران پارسا
هامون جلیل زاده
11 13961219125415101225 بررسی اثرات محیط زیستی انرژیهای پایدار (مطالعه موردی: انرژي هاي خورشیدی، باد و هیدروالکتریک)
فاطمه قنبری

شماره 2 سال 2 بهار - تابستان 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13960803139118711 استفاده از ماکروجلبک ها بعنوان منبع زیست توده برای تولید انرژی های تجدیدپذیر
2 139608031322288712 مقایسه تغییرات دو سم هینوزان و بوتاکلر در منابع آب زیرزمینی استان گیلان
3 13960803141088716 بررسی مدیریت پسماندهای خانه‌های بهداشت روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت
4 139608061253498774 مروري بر ارزیابی و مديريت ریسک اکولوژیک گیاهان مهاجم
5 1396080613728775 ارزیابی ریسک محیط زیستی احداث اسکله بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی با استفاده از تلفیق روش‌های AHP، TOPSIS
6 139608061319328776 مقایسه کارایی پلی‌فریک سولفات با منعقدکننده‌های متداول جهت حذف کدورت و کربن آلی آب‌های سطحی
7 13960614835147914 استفاده از ماکروجلبک ها بعنوان منبع زیست توده برای تولید انرژی های تجدیدپذیر
مهران پارسا
مریم پازکی
حسن هویدی
8 13960613845427892 مقایسه محتوای دو سم هینوزان و بوتاکلر در منابع آب زیرزمینی استان گیلان
مریم پناهنده
مهدی عاشورنیا
میرمسلم رهبر هاشمی
هادی مدبری
9 139606081022147832 بررسی مدیریت پسماندهای خانه‌های بهداشت روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت
فاطمه قنبری
10 139606141239547921 مقایسه کارایی پلی فریک سولفات با منعقدکننده های متداول جهت حذف کدورت و مقدار کل کربن آلی آبهای سطحی
mohamad yazdi

ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 5 ( از 5 رکورد)